2. september 2013

Skatteinformationinformation august 2013

Skatteinformationinformation august 2013

I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse.

Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden ligger forslagsstillerne stærkt på sinde og er tilgodeset på behørig vis. Det har efterhånden fået besværgelsens karakter, så man automatisk er på vagt.

Erfaringerne fra de senere år tilsiger da også, at man bør være på vagt. Til stadighed styrkes SKATs beføjelser.

SKAT kan eksempelvis trænge ind på privat ejendom uden dommerkendelse og på eget initiativ ændre folks forskudsopgørelser – det kaldes ”skat i balance”. SKAT kan ændre den selvangivne indkomst ikke kun tre år, men i visse tilfælde fem år tilbage i tiden, selv om alle oplysningerne har været tilgængelige langt tidligere.

Den daglige administration af skattereglerne viser også, at effektivitetshensyn og provenu til tider er vigtigere end retssikkerhed. Der kan også anføres eksempler, der viser, at SKATs kvalitetssikring af og til er for ringe.

Resultatet er, at borgere og virksomheder i stigende grad frustreres og får mistillid til SKATs virksomhed. Man oplever, at balancen mellem borgernes rettigheder og SKATs myndighedsudøvelse ikke længere er fair. Oplevelsen af denne ubalance hænger selvfølgelig sammen med lovgivningen og nogle uheldige sager i SKAT, men forstærkes af den vanskelige økonomiske situation, som mange virksomheder fortsat befinder sig i.

Vi vil i publikationen komme ind på nogle aktuelle faglige problemstillinger, blandt andet beskatning af fri bil for hovedaktionærer og de nye regler om arbejdsudleje, hvor konsekvenserne i virkeligheden er begyndt at vise sig. Ny lovgivning og mere principielle domme og afgørelser er også en del af publikationen.

Verden bliver mindre. Billedkavalkaden om nationaliteter viser dog, at verden stadig er stor.

God sommer.