17. januar 2017

Skatteinformation januar 2017

Da Lars Løkke Rasmussen i 2015 dannede en Venstreregering, blev det proklameret, at der skulle gennemføres en skattereform i foråret 2016. Den blev udsat til efteråret 2016 på grund af betydelig uenighed mellem regeringens støttepartier. Et parti krævede markante skattelettelser, herunder afskaffelse af topskatten, et andet parti tilkendegav, at der ikke var plads til skattelettelser og slet ikke i topskatten.

Forhandlingerne i efteråret 2016 førte ikke til noget, og regeringen besluttede derfor at fokusere på en afskaffelse af PSO-afgiften, et nyt ejendomsvurderingssystem og finansloven for 2017. Som led i finansloven gennemførtes en fastfrysning af grundskylden, og en nedsættelse af registreringsafgiften blev der også plads til.

Og så er Folketinget blevet opmærksom på miseren i SKAT. Efter flere års nedskæringer tilføres SKAT i de kom -mende år flere milliarder kroner. Man kan undre sig over, at der skulle så mange skandalesager og et så enormt provenutab til følge, før Folketinget mente, at der skulle reageres.

Herefter skulle skatteforhandlingerne i gang igen, og politiske kandestøbere havde kronede dage. Ville man nå til enighed?

Eller ville der blive udskrevet valg? Som bekendt blev der i stedet dannet en ny regering af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Skatteministerposten kunne Venstre få lov at beholde!

Fronterne på skatteområdet er i regeringsgrundlaget blødt op, og der stiles mod at gennemføre skattereformen i foråret 2017. Der kan ganske givet forventes ændringer i skattelovgivningen, men en egentlig reform med tryk på reform, skal man ikke sætte næsen op efter.

Emnet for billedkavalkaden er broer. Broer forbinder lande og landsdele og er samtidig imponerende skulpturer i landskabet. Og så kan man bygge bro – eksempelvis mellem forskellige partier ved at indgå forlig eller ved at danne regering. Små som store broer!

 

Godt nytår.