2. februar 2016

Skatteinformation januar 2016

I Skatteinformation er der i denne udgave en artikel om, hvad retssikkerhed på skatteområdet egentlig er for noget. Dette hænger selvfølgelig sammen med, at der i særlig grad lige nu er fokus på retssikkerheden på grund af miseren i SKAT.

 

I 2015 kulminerede flere års kritisable sager i SKAT nemlig med sagen om sammenbruddet på opkrævningsområdet, hvor SKAT stoppede al automatisk inddrivelse af gæld, og sagen om tilbagebetaling af udbytteskat, der udover at være af enorme dimensioner rent beløbsmæssigt også er helt uforståelig. Set udefra er det en gåde indhyllet i et mysterium, at forholdet først blev opdaget i SKAT efter blandt andet henvendelse fra de engelske skattemyndigheder, som kunne oplyse, at visse britiske bankfolk undrede sig over, at det danske skattevæsen udbetalte store summer til bankkonti i London.

 

Folketingsvalget resulterede i en smal Venstre-regering, der skal manøvrere i et vanskeligt farvand med støttepartier, der er indbyrdes uenige på flere områder, herunder på skatteområdet. Skal der gives lettelser i topskatten? Eller skal det være i bunden? Skal skatterne i det hele taget sættes ned? Slaget om skatterne er foreløbig udskudt til 2016. Trods dette har der dog været aktivitet på lovgivningsfronten.

 

BoligJobordningen er genindført, der er lovgivet om behandlingen af negative renter, ligesom ændringer af mere teknisk karakter er gennemført. Som led i finanslovsaftalen for 2016 er parterne blevet enige om at nedsætte boog gaveafgiften ved overdragelse af familieejede virksomheder. Afgiften nedsættes successivt i perioden 2016-2020 fra de nugældende 15 % til en sats omkring 5 %.

 

Skatteinformation indeholder også artikler om aktuelle emner, nævnes kan ”Udbytte til udenlandske aktionærer – skal der betales skat i Danmark?” og en artikel om sondringen mellem vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på fast ejendom. ”Skal jeg betale skat – eller kan jeg stille sikkerhed” behandler de udfordringer personer, der driver virksomhed i virksomhedsordningen, har i relation til sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver.

 

Nye domme og administrative afgørelser – herunder en tredages cykeltur igennem Danmark – af mere principiel eller illustrerende karakter er der oså fundet plads til i denne udgave af Skatteinformation.