29. januar 2015

Skatteinformation Januar 2015

Der skal udskrives valg i 2015, og dette valg afgør, om landets første kvindelige statsminister kan fortsætte på posten. I den anledning kan der være grund til at minde om, at det kun er 100 år siden, kvinder fik valgret.

 

Ved grundlovsændringen i 1915, hvor den radikale C. Th. Zahle var statsminister, blev valgretten udvidet ganske betydeligt. Stemmeret fik ikke blot kvinder, men også personer, der ikke havde egen husstand. Derimod fik straffede personer og personer, der modtog understøttelse af en karakter, der blev betragtet som fattighjælp, ikke stemmeret. De måtte vente indtil henholdsvis 1953 og 1961.

 

I dag er stemmeret en selvfølge.

 

Ved valget i 1918 blev fire kvinder valgt til Folketinget. Den første kvindelige minister var Nina Bang, der blev undervisningsminister i 1924 i Staunings første regering. Det var før Stauning eller kaos! Den næste kvindelige minister kom først i 1947, men siden den tid er andelen af kvindelige ministre blevet mere repræsentativ.

 

Som et kuriosum kan det nævnes, at der har været kvinder på samtlige ministerposter, bortset fra en enkelt nemlig skatteministerposten.

 

Uanset valg kan det konstateres, at skatteministre kommer og går. Og alle som én går ind for retssikkerhed, åbenhed, bedre vejledning og effektiv kontrol. Og hvor er det glimrende!

 

I publikationen vil vi vanen tro gennemgå mere principielle og interessante domme og afgørelser. Lovgivningen på skatteområdet i det forgangne halve år har været sparsom, der er dog sket lidt. Men publikationen indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet, herunder de nye regler, som efter sit formål går ud på at hindre misbrug af virksomhedsordningen. Skyder lovgiver ikke gråspurve med kanoner?

 

I 2014 mindedes vi danske tabet af Norge for 200 år siden, nederlaget for 150 år siden i 1864 med tabet af Slesvig og Holsten til følge, og at det var 100 år siden 1. Verdenskrig brød ud.

 

I billedkavalkaden vil vi - for ikke helt at fortabe os i disse dystre minder - vende blikket mod den storhedstid, da hele Europa frygtede os danske, nemlig Vikingetiden.

 

GLB REVISION