29. januar 2014

Skatteinformation Januar 2014

I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte er vigtigere end retssikkerhed og en ordentlig kvalitetssikring i de konkrete sager, og at dette er en uheldig udvikling, fordi det skaber mistillid til SKAT.

 

I den korte tid, der siden er gået, har en perlerække af ”uheldige” sager desværre bekræftet og forstærket disse iagttagelser. Kulminationen – i hvert fald indtil videre – har været Rigsrevisionens meget skarpe kritik af forholdene på ejendomsvurderingsområdet, herunder at SKAT har begået decideret ulovlig forvaltning.

 

Den på flere måder tyngende krise og den fortsatte internationalisering har medført, at der i hele den industrialiserede verden er sat fokus på de grænseoverskridende aktiviteter, der består i at søge skattebetalingen mindsket ved hjælp af de såkaldte skattelylande. Emnet er endda blevet behandlet i en række tv-programmer i den bedste sendetid.

 

I publikationen vil vi forsøge at beskrive de skattepolitiske initiativer, som Danmark og andre lande har taget i brug for at bekæmpe skatteflugt og sikre indkomstgrundlaget i de lande, hvor værdierne er skabt.

 

Vi vil i publikationen også komme ind på nogle aktuelle faglige problemstillinger, blandt andet fuld dansk skattepligt, rette indkomstmodtager og moms af grænseoverskridende tjenesteydelser. Ny lovgivning og mere principielle domme og afgørelser er også en del af publikationen.

 

Vi håber, at vores traditionelle billedkavalkade vil falde i læsernes smag.