23. januar 2013

Skatteinformation Januar 2013

Skatteinformation Januar 2013

Salget af fødevarer med et højt fedtindhold faldt i 3. kvartal 2012 efter indførelsen af fedtafgiften 1. juli. Fedtafgiften virkede! Fedtafgiften er nu afskaffet!

Udviklingen i det sidste års tid har igen bekræftet, at skattereglernes indhold og sammensætning har betydelig indflydelse på borgernes og virksomhedernes adfærd. Konsekvensen heraf er, at skattepolitik er et betydningsfyldt politikområde.

Den nye regering havde da også som et centralt element i regeringsgrundlaget en skattereform, blandt andet med skattelettelser for arbejdsindkomst. Skattereformen blev da også under nogen politisk tumult gennemført. I finansloven for 2013 indgår også en række skattepolitiske initiativer. I den forbindelse falder det mest i øjnene, at man fortrød fedtafgiften, forhøjelsen af sukkerafgiften og afskaffelsen af de lempelige skatteregler for udstationerede medarbejdere og rullede retstilstanden tilbage til tiden før skattereformen.

Det kan man selvfølgelig more sig over, men man kan også tage det som udtryk for, at borgere og virksomheder er meget følsomme over for ændringer i skattereglerne på et tidspunkt, hvor der endnu ikke rigtigt er kommet gang i hjulene, og hvor mange virksomheder fortsat er sårbare over for de mindste konjunkturændringer.

Overordnet set går de skattepolitiske initiativer ud på at forhindre eller mindske sort arbejde og social dumping. I publikationen vil de seneste initiativer blive gennemgået sammen med de øvrige nyheder. Vi vil i særlig grad sætte fokus på de nye regler om beskatning af aktionærlån. Set i lyset af praksis på området er de vel uundgåelige og forståelige. I forbindelse med selskabets sikkerhedsstillelse for hovedaktionærens gæld er man dog nok gået videre end nødvendigt, og en koordinering til de selskabsretlige regler havde været hensigtsmæssig.

Skatteinformation indeholder også et udsnit af de mere principielle domme og afgørelser.

Vi er på verdensplan kendte og beundrede for arkitektur og design, især møbeldesign. Vi håber, læserne vil nyde billedkavalkaden over dansk design.

Rigtig god fornøjelse og godt nytår.

Redaktionen er afsluttet den 19. december 2012.