18. april 2012

Skatteinformation januar 2012

Skatteinformation januar 2012

Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne.

Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer gang i hjulene, så man tør bruge penge, investere og igangsætte? Og hvad betyder det, at der er kommet en ny regering, for hvem skattestoppet ikke er noget helligt, og som på visse områder har radikalt andre ideer, end den tidligere regering havde?

Det er forståeligt, at mange gerne vil se tiden an. For det økonomiske vejrlig er usikkert og blandet,og flere profeter har tilmed varslet storm. Vi risikerer at blive overhalet af de nye økonomier med Kina og Indien i spidsen.

Danmark og Europa har dog tidligere været ude i høj søgang og har alligevel været i stand til at komme helskindet i land. Det tog tid, og det krævede hårdt arbejde og opfindsomhed samt ikke mindst viljen til at ville. Vi håber og tror på, at disse kræfter kan mobiliseres igen.

I publikationen vil initiativerne på skatteområdet fra den nye regering blive gennemgået. Vi vil også sætte fokus på nogle emner, som har praktisk betydning i hverdagen for såvel virksomheder som privatpersoner.

Skatteinformationen indeholder også et udsnit af de mere principielle og interessante domme og afgørelser.