24. januar 2011

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011.

Globaliseringen og den buldrende økonomiske udvikling i andre verdensdele har givet anledning til bekymringer og refleksioner over, hvad vi egentlig skal leve af i Danmark i fremtiden. I kølvandet på finans- og gældskrisen fornemmer man i det økonomiske liv en forsigtig og afventende holdning og adfærd, der har sin baggrund i en usikkerhed over, om krisen nu er helt overstået og det spirende opsving stabilt.

Disse forhold er formentlig årsagen til, at man kan konstatere en øget interesse for og dermed et øget fokus på den internationale skatteret, der regulerer de skattemæssige forhold i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. Vi beskriver de til tider komplicerede skattepligtsregler, der gælder ved personers flytning til og fra Danmark.

Det er nok også årsagen til, at man kan konstatere en betydelig interesse for sundhedsordninger og sundhedsforsikringer. I usikre tider søger man at sikre sig så godt som muligt! Vi beskriver derfor de skattemæssige muligheder og konsekvenser ved etablering af sundhedsordninger og sundhedsforsikringer i såvel ansættelsesforhold som for selvstændigt erhvervsdrivende.

Traditionen tro indeholder publikationen også ny skattelovgivning samt et udsnit af de mere principielle og interessante domme og afgørelser.