2. august 2016

Skatteinformation august 2016

Den mellemamerikanske stat Panama er på alles læber. En læk fra et panamansk advokatfirma har vist os, at skatteflugt er en realitet og ikke et udslag af en fortænkt konspirationsteori. Skatteflugt, hvidvask og hemmeligholdelse af formuer har et ikke ubetydeligt omfang og er et globalt fænomen.

 

I de senere år er der både i Danmark og internationalt udfoldet betydelige anstrengelser for at bekæmpe skatteflugt. En væsentlig faktor heri er at eliminere skattely. Skattelylande er karakteriseret ved lav eller ingen beskatning, bankhemmelighed, ingen gennemsigtighed med hensyn til de juridiske rammer, så ingen kan se, hvem der ejer hvad, ligesom disse lande ikke indgår aftaler om udveksling af skatterelevante oplysninger.

 

OECD og Europarådet har arbejdet med problemet, EU har taget en række initiativer og styrker nu indsatsen, og i Danmark har SKAT gennemført en række projekter, hvor man har jagtet penge i skattely.

 

Det er meget positivt, at skatteflugt mv. bekæmpes. Vort velfærdssamfund er afhængig af, at alle betaler den skat, de skal.

 

Dette ændrer ikke ved, at man i forbindelse med almindelig menneskelig aktivitet og ved normal forretningsmæssig virksomhed har ret til at indrette sig på en sådan måde, at man betaler så lidt i skat som muligt efter den gældende lovgivning. Rådgivere kan endog pådrage sig erstatningsansvar, hvis de ikke rådgiver om den fremgangsmåde, som er

mest fordelagtig i skattemæssig henseende. På den anden side pådrager rådgivere sig strafansvar for medvirken, hvis de hjælper en klient med at skjule sine indtægter. Der kan altså være tale om en vanskelig balanceakt, men der er en klar forskel mellem skatteoptimering og skatteunddragelse.

 

Skatteinformation indeholder en række artikler om relevante og aktuelle emner på skatte- og momsområdet og en beskrivelse af nye domme og administrative afgørelser på skatteområdet.

 

Vanen tro er der også en gennemgang af væsentlig ny lovgivning. Det er yderst begrænset, hvad der er gennemført af ny lovgivning, hvilket hænger sammen med, at den af regeringen bebudede skattereform er planlagt til efteråret 2016. Det bliver særdeles interessant at følge, da partierne i ”blå blok” ikke synes at være på bølgelængde rent skattepolitisk – for at sige det mildt. Et parti har tilkendegivet, at der ikke er plads til skattelettelser, mens et andet parti har krævet markante skattelettelser ikke kun i bunden, men også i toppen.

 

Vi afventer med spænding resultatet!

God sommer.