10. august 2015

Skatteinformation august 2015

Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsprocessen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etablere brede forlig, fordi det kommende valg betyder øget fokusering på den uenighed, der er mellem de forskellige partier. Og lovgivning med et smalt flertal viger en regering helst uden om, fordi de personer, der bliver negativt berørt heraf, vil have dette i klar erindring på valgdagen.

 

Dette har også været tilfældet i valgåret 2015. Den gennemførte lovgivning har især været af teknisk karakter eller har drejet sig om specielle situationer, som ikke berører det store flertal af borgere. Det skal dog bemærkes, at der er gennemført regler, som klart forringer anvendeligheden af bindende svar, fordi et bindende svar nu ikke altid er bindende for SKAT. Der er endvidere som led i arbejdet med at bekæmpe international skatteflugt og skattely gennemført en såkaldt international omgåelsesklausul i relation til grænseoverskridende transaktioner.

 

Arbejdet med at sikre, at alle indkomster kommer til beskatning, at beskatningen gennemføres der, hvor aktiviteterne, der har genereret indkomsterne, har fundet sted, er ikke kun et dansk fænomen. I de relevante internationale fora, herunder EU, arbejdes der i disse år intenst med at bekæmpe skatteflugt.

 

Skatteinformation gennemgår ny lovgivning på skatteområdet. Derudover er relevante og interessante domme og afgørelser beskrevet. I artikelform indeholder Skatteinformation blandt andet et evigt aktuelt emne, nemlig reglerne om afståelse af fast ejendom, især muligheden for skattefrit salg af familiens helårsbolig og sommerhus. Artiklen ”Ferieboliger på kryds og tværs” omhandler den løbende beskatning af såvel ferieboliger i Danmark som udlandet, købt privat eller i selskabsregi.

 

Emnet for billedkavalkaden i denne publikation er LYSET. Dette er ikke kun inspireret af, at vi i skrivende stund er på vej mod lysere tider, men også af, at UNESCO har udnævnt 2015 til internationalt lysår. Målet er at skabe øget opmærksomhed omkring de optiske eknologier, der kan sikre miljøet, og dermed møde fremtidens udfordringer indenfor energi, kommunikation og landbrug. I Danmark har der blandt andet været afholdt en af DTU Fotonik og Dansk Fysisk Selskab arrangeret lyskonference.

 

Lad os nyde lyset!

 

Fortsat sommer