21. august 2014

Skatteinformation August 2014

Skatteinformation August 2014

 

Der har i efterhånden en årrække været en stadigt stigende kritik af, at balancen mellem borgernes rettigheder og SKATs myndighedsudøvelse ikke er fair. Effektivitetshensyn og provenu synes vigtigere end retssikkerhed, og kvalitetssikring af de enkelte afgørelser er ikke tilfredsstillende.

 

Også her i Skatteinformation er kritikken blevet fremført, og vi har advaret mod det undgåelige resultat, som er mistillid til SKATs virksomhed.

 

Det er derfor glædeligt, at den nye minister, Morten Østergaard, har taget fat i problemerne og tilmed tilkendegivet, at retssikkerhed er lakmusprøven på hans virksomhed som skatteminister. Han har samtidig rejst en lammende kritik af SKAT ved at påpege, at der har været alt for lidt fokus på retssikkerheden alt for længe. Så meget for de utallige retssikkerhedsinitiativer fra SKAT de senere år!

 

Af skatteministerens initiativer på området er det især værd at bemærke, at der lægges op til en modernisering af skattekontrolloven, hvilket længe har været et stort ønske. Men ny lovgivning gør det ikke alene. Den uheldige kultur, der har udviklet sig og i de senere år fået vind i sejlene hos SKAT, skal også radikalt ændres.

 

Vi vil i publikationen komme ind på nogle aktuelle problemstillinger på skatteområdet, blandt andet reglerne om arbejdsudleje, hvor den restriktive praksis det seneste år er lempet betydeligt, og den gældende praksis om udlån fra virksomhedsordningen, hvor der er grund til at være på vagt. Reglerne om fast driftssted, når en virksomhed udvider sin aktivitet til udlandet, er også omtalt.

 

Ny lovgivning og mere principielle domme og afgørelser er vanen tro også en del af publikationen.

 

VM i fodbold blev afgjort i sommeren 2014 i Brasilien. Det fejrer vi i billedkavalkaden med brasilianske motiver.

 

Fortsat god sommer