27. september 2011

Skatteinformation august 2011

Skatteinformation august 2011.

Konsekvenserne af finanskrisen og internationaliseringen, herunder ikke mindst udflytningen af produktionsarbejdspladser til lande med lavere lønniveau, sætter deres præg på den politiske debat og lovgivningen.

Bekymringen for, om det fortsat er muligt at bevare den danske levestandard og velfærdssamfundet, har blandt andet givet sig udtryk i initiativer, der skaber og understøtter vækst og innovation i erhvervslivet.

Som et bidrag hertil er der sket forbedringer af etableringskonto- og iværksætterkontoordningerne.

Kritikken fra venturebranchen af, at den såkaldte iværksætterskat virker hæmmende på lysten til at investere risikovillig kapital, har resulteret i, at der under visse betingelser er gennemført skattefrihed for selskabers porteføljeaktier, hvis disse iværksætteraktier har været ejet i mindst tre år.

De gennemførte regler om fradragsret for lønudgifter til visse servicearbejder i hjemmet og fritagelse for indberetning af visse personalegoder kan også nævnes i denne forbindelse. Vi giver i Skatteinformation en redegørelse for disse regler.

Vi kommer også med en desværre aktuel artikel om underskudsfremførsel i aktie- og anpartsselskaber, ligesom vi gennemgår reglerne om social sikring over landegrænserne.

For at tilskynde til pensionsopsparing og sikring i tilfælde af sygdom og død har det nærmest været en selvfølge, at der er knyttet skattebegunstigelse til opsparingen. Dette er ikke længere tilfældet.

Fra og med 2010 blev der indført begrænsninger i fradragsretten, hvilket har medført et stort fald i pensionsopsparingen. Der er endda røster i det politiske liv, der vil gå endnu videre for at skaffe yderligere skatteindtægter. Det bliver interessant at følge dette skatteområde.

Publikationen indeholder også et udsnit af de principielle og interessante domme og afgørelser.

Vi danskere siges at sætte pris på et veldækket bord. Billedkavalkaden afspejler, at Danmark for tiden fejrer gastronomiske triumfer!

Redaktionen er afsluttet den 14. juni 2011.