Vores værdier - hvad er vigtigt for os

Dybde - hos GLB REVISION finder du en rådgiver, der for alvor involverer sig i dine og virksomhedens udfordringer med det klare mål at skabe merværdi.

Vores særpræg ligger i måden, vi samarbejder med vores kunder. Her er det vores klare sigte gennem stærk personlig involvering at blive den mest vidende, den tætteste og den mest anvendte rådgiver på de områder, der har med økonomi at gøre. Både på det virksomhedsmæssige og på det personlige plan.

Mod hos GLB REVISION finder du en rådgiver, der har fremsyn og mod til at sige det upopulære, når det kan skabe merværdi for dig og din virksomhed.

Vi har fokus på kundernes behov og måler egen succes gennem vores kunders succes, og vi sætter os ind i kundernes markedsvilkår. Ser muligheder og trusler og stimulerer til forandringer.

Skarp - hos GLB REVISION finder du en rådgiver, der med klare meninger, handlekraft og fokus, kan skabe merværdi for dig og din virksomhed.

Vi er stolte af vores fag og leverer en høj kvalitet i opgaveløsningen. Det kræver skarpe, kompetente medarbejdere med dygtighed, personligt engagement og gennemslagskraft.

Vild - hos GLB REVISION finder du en rådgiver, der kan tænke i utraditionelle baner, ja endda diske op med nye idéer, provokere og skubbe på for at skabe merværdi for dig og din virksomhed.

Vores klare mål er gennem en indsats med involvering at stimulere til udvikling og vækst, og dermed skabe grobund for en fortsat levedygtighed i et konkurrence-stærkt marked og en styrket indtjeningsevne.

Flow - hos GLB REVISION finder du en rådgiver, der får samarbejdet til at glide, og med fokus og koncentration er oplsugt af at skabe merværdi for dig og din virksomhed.

Vi ønsker at være til stede og at være synlige i vores nære markeder både i forhold til vores kunder, samarbejdspartnere, kommende medarbejdere samt konkurrenter. Vi ønsker at være et seriøst alternativ til nuværende rådgivere og samarbejdspartnere.