Nationale samarbejdspartnere

GLB REVISION har nationalt en række forskellige samarbejdspartnere.

FSR - danske revisorer

Alle firmaets statsautoriserede revisorer er medlemmer af FSR - danske revisorer, hvis formål bl.a. er at sikre, at medlemmernes arbejde udføres på et meget højt kvalitetsniveau gennem en foreningsbaseret kvalitetskontrol, omfattende kursusvirksomhed og ved udsendelse af alle nye relevante love og standarder m.v.

Læs mere

RevisorGruppen Danmark

RevisorGruppen Danmark er et nationalt videnbaseret samarbejde mellem 24 danske statsautoriserede revisionsfirmaer. Samarbejdet omfatter 65 kontorsteder spredt ud over hele Danmark og beskæftiger i alt cirka 1.500 medarbejdere, hvoraf 265 er statsautoriserede revisorer.

RevisorGruppen Danmark står for kvalitetssikring, intern undervisning og udvikling af produkter og metoder.

Læs mere

Skatte- og momsrådgivningsfirmaet ReviTax A/S

Gennem vores samarbejde og medejerskab af skatte- og momsrådgivningsfirmaet ReviTax A/S har vi mulighed for at tilbyde specialrådgivning indenfor skat og afgifter på højeste niveau.

Læs mere