Kvalitet - sikrer kompetence

Kvalitet i alle led
Kvalitetssikring i alle led af proces og organisation er en af hjørnestenene hos GLB REVISION. Derfor er vi medlem af RevisorGruppen Danmark, hvor et fælles kvalitetsstyringssystem er rygraden i samarbejdet.

RevisorGruppen Danmark er en forening af 24 selvstændige statsautoriserede revisionsfirmaer. Det er et professionelt netværk, der sikrer os adgang til viden og specialister, således at vi til enhver tid kan imødekomme og besvare de spørgsmål, som vores kunder måtte have inden for særlige områder.

RevisorGruppen Danmark fungerer ligeledes som et fælles forum for udvikling af systemer med henblik på kvalitetsstyring, ligesom det giver os mulighed for målrettet uddannelse af de ansatte på alle niveauer.

Det er et krav, at ethvert medlemsfirma i RevisorGruppen Danmark lever op til de højeste krav. Det indebærer, at alle arbejdsmetoder inden for revision, regnskabsassistance og rådgivning er beskrevet i revisionsfirmaet, og at alle medarbejdere følger arbejdsbeskrivelserne.

Dertil benytter vi os af en række redskaber:
 
Kvalitetsstyring
Kvalitetsstyringen indebærer løbende intern kontrol af det udførte arbejde undervejs i arbejdsprocessen. Det sikrer samtidig, at intet produkt forlader os uden at være gennemgået af den medarbejder, der har det overordnede ansvar.

Intern kvalitetskontrol
Den interne kvalitetskontrol udføres som stikprøver og sikrer, at den enkelte medarbejder har anvendt de godkendte arbejdsmetoder og produkter. Denne kontrol danner baggrund for interne møder, hvor der udveksles erfaringer med brug af arbejdsmetoder og produkter.

Anvendelse af vores arbejdsmetoder skal dokumenteres skriftligt.

Som medlem af RevisorGruppen Danmark bliver vi kvalitetskontrolleret hvert år af statsautoriserede revisorer fra et af medlemsfirmaerne. 

Ekstern kvalitetskontrol
Som statsautoriserede revisorer er vi underkastet den obligatoriske, offentlige kvalitetskontrol fra Revisortilsynet. Kvalitetskontrollen udføres med højst seks års mellemrum.

Produktkvalitet og -udvikling
Alle vore produkter er omfattet af krav til ensartethed og kvalitet. I samarbejde med RevisorGruppen Danmark er vi ansvarlige for, at metoder og produkter udvikles, så disse altid er på højeste niveau.

Faglige kurser
RevisorGruppen Danmark afholder løbende interne kurser for statsautoriserede revisorer og medarbejdere. Kurserne sikrer, at alle er opdaterede med den nyeste faglige viden.