Velkommen til GLB REVISION

For os er det tætte samarbejde med kunderne altafgørende.

Vi måler egen succes gennem vores kunders succes. Vores klare mål er gennem en indsats med involvering at stimulere til udvikling og vækst, og dermed skabe grobund for en fortsat levedygtighed i et konkurrence-stærkt marked og en styrket indtjeningsevne.

GLB REVISION har kompetencen og erfaringen. Vi sætter os ind i kundernes markedsvilkår. Ser muligheder og trusler - Stimulerer til forandringer. Vel at mærke ikke kun når vi bliver spurgt, men gennem en aktiv rådgivning og indsats.

Det kræver medarbejdere med dygtighed over gennemsnittet og med personligt engagement og gennemslagskraft.

Det har vi, og vi videreuddanner os konstant.

Søren Windahl - partner
statsautoriseret revisor og administrerende direktør