26. september 2013

Digital postkasse

Inden 1. november 2013 skal virksomheder oprette en digital postkasse

 Alle virksomheder, foreninger og andre, der har et CVR-nummer, skal fra 1. november 2013 oprette en ”postkasse” til sikker Digital Post fra det offentlige.

Postkassen er knyttet til virksomhedens CVR-nummer og følger virksomheden – også når virksomheden skifter adresse eller e-mail.

I postkassen – der er gratis - vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om f.eks. sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn, rykkere for årsrapporter og meddelelser om støtte fra kommunen.

Oprettelsen af postkassen sker via hjemmesiden Virk.dk/postkasse. Heraf fremgår også yderligere information om den digitale postkasse, blandt andet følgende:

  • Virksomheden får samlet al digital post i samme postkasse – også evt. post fra virksomhedens e-boks.
  • Der er mulighed for nem og overskuelig opbevaring af den digitale post.
  • Der er mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar.
  • Der er mulighed for at modtage sms-påmindelser – NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, f.eks. om frister for indberetning
  • Virksomhedens NemID administrator vil kunne uddele brugerrettigheder til postkassen

Retsvirkningerne af digital kommunikation via den digitale postkasse kan sidestilles med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel post. Meddelelser i den digitale postkasse anses for at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for modtageren i postkassen.

Alle virksomheder med videre, der er indehaver af et CVR-nummer, skal derfor være opmærksomme på fristen for oprettelse af den digitale postkasse, således at man senest fra den 1. november kan gennemse denne for digital post.