Nyheder

Her kommer en beskrivelse til kategorien Informationsteknologi.

Ny ferielov

26. februar 2019

”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer

Produktionsskoler

8. februar 2019

Salg af elevproducerede varer og ydelser bliver fritaget for moms

Aktier i virksomhedsordningen?

6. februar 2019

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"

Øboere får skattefradrag

4. februar 2019

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere

Placering af ledig kapital

28. januar 2019

Pas på når du anvender virksomhedsordningen!

Deleøkonomi

21. december 2018

Nye skatteregler fra og med 2018

Restskat og overskydende skat 2018

21. november 2018

Overblik over reglerne for rentebetaling

Overdragelse af udlejningsejendom

19. november 2018

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr.

Sommerhusudlejning

7. september 2018

Forbedrede regler på vej

Beskatningsgrundlag - fri bil

5. september 2018

Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny?

Aktiesparekonto

17. august 2018

Lovforslag på vej

Deleøkonomi

7. juni 2018

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

Skattepligt

11. maj 2018

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

Lavere skat på arbejdsindkomst

7. maj 2018

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

Hvornår er en bil specialindrettet?

2. maj 2018

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

Ændring af skatteregler

30. april 2018

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

Omstrukturering og moms

26. marts 2018

Pas på de momsmæssige konsekvenser!

Momspligt?

19. marts 2018

Er der moms på indtægter fra coaching, terapi, supervision mv.?

Salg af ejendom - momsmæssige betragtninger

15. marts 2018

... når sælger har drevet momspligtig virksomhed fra ejendommen

Ny lovgivning på skatteområdet

12. marts 2018

Vi gennemgår en række lovforslag

Indbetaling på aldersopsparing

19. december 2017

Nye regler på vej

Ekspertskatteordningen

27. november 2017

Lovforslag om ændring af ordningen

Restskat og overskydende skat 2017

24. november 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling

Fradrag for lønudgifter

17. november 2017

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Ændringer på skatteområdet

13. november 2017

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Erhvervs- og iværksætterudspil

27. september 2017

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

Splitleasing

13. september 2017

Vær opmærksom på formalitetskravene!

Regeringens skatteudspil

1. september 2017

Skattelettelser på vej?

Ny lovgivning på skatteområdet

7. juni 2017

Vi giver et kort overblik over tre vedtagne lovforslag

Lovforslaget, der ikke blev til noget

16. maj 2017

Alt ved det gamle for flypendlere

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

28. april 2017

Lovforslag kan rykke ved grænserne!

Flypendleres befordringsfradrag

3. april 2017

Nyt lovforslag åbner for nye muligheder

Lavere afgift ved generationsskifte

30. marts 2017

Lovforslag lemper bo- og gaveafgifter

Personalesommerhus og beskatning

20. marts 2017

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

Moms af "gratis" varer og tjenesteydelser

22. februar 2017

SKAT har fokus på de såkaldte salgsfremmende tiltag

Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

20. februar 2017

Udbetalt kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig

Dyre biler på gule plader

19. januar 2017

En specialindrettet "luksusbil" kan være vanskelig at udeholde fra beskatning som fri bil.

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

13. januar 2017

Der er fremsat lovforslag rettet mod de såkaldte 10-mandsprojekter

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

23. november 2016

Lavere satser end i 2016

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

21. november 2016

Skattepligt eller skattefrit?

Nyt på skatteområdet

31. oktober 2016

Skatteministeren har fremsat lovforslag

Bliver kapitalejerlån lovlige?

13. juli 2016

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Moms ved salg af bygninger til nedrivning

30. maj 2016

Landsskatteretten underkender SKAT's hidtidige praksis

Undgå dansk registreringsafgift

26. maj 2016

Under visse betingelser kan aktiviteter i udlandet betyde afgiftsfritagelse

Medarbejderaktier

24. maj 2016

Nye skatteregler

Intet tabsfradrag, når "leverandøren" går konkurs

13. april 2016

Ny praksis fra Skatterådet

Elafgift

7. april 2016

Skærpede fakturakrav som betingelse for godtgørelse af elafgift

Gunstige regler for medarbejderaktier

5. april 2016

Nyt lovforslag

Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

3. marts 2016

Nye regler for "håndværkerfradrag"

Tjek årsopgørelsen for 2015!

1. marts 2016

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen

Husker du fradraget?

8. februar 2016

Fradrag for almennyttige donationer

Udlejning af andelslejlighed

27. januar 2016

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

11. december 2015

Overblik over reglerne for rentebetaling

Beskatning med 110 %

23. november 2015

Ny højesteretsdom

Den "nye" BoligJobordning

10. november 2015

Her er de fradragsberettigede ydelser

Hvornår er julegaven skattefri?

3. november 2015

Visse betingelser skal overholdes

Acontoskat - frivillig indbetaling

30. oktober 2015

Indbetaling kan ske helt frem til 1. februar 2016

Nye rentesatser for selskabsskat

15. september 2015

Ny beregningsmetode

BoligJobordningen er genindført

28. august 2015

Håndværkerfradraget er tilbage!

Håndværkerfradraget genopstår

9. juli 2015

Lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen

Ændrede rentesatser for selskabsskat

7. juli 2015

Der er fremsat lovforslag

Arbejdsudleje trods entreprisekontrakt

29. juni 2015

Nye afgørelser fra Skatterådet

Salg af ejendomsselskab

15. juni 2015

Momsfri formidling ved salg af aktier i ejendomsselskab

Elbiler skal lades op

11. juni 2015

Hvordan beskattes fri elbil?

Husk registrering i ejerregisteret

5. juni 2015

Senest 15. juni 2015 skal registreringen være på plads

Bidrag til valgkampen

4. juni 2015

Fradragsberettiget driftsomkostning?

Folketingsvalg 18. juni 2015

3. juni 2015

Bortfald af lovforslag

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

21. maj 2015

Folketinget har vedtaget nye regnskabsregler

Rentesatser for selskabsskat

24. april 2015

Lovforslag om ændret beregning af rentesatser

Beskatning af lejligheder i Frankrig

16. april 2015

Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær

Årsopgørelsen for 2014

5. marts 2015

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen

Flere firmabiler til rådighed

2. marts 2015

Ingen mængderabat

Acontoskat for selskaber - 2015

16. februar 2015

Overblik over regler og muligheder

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

2. februar 2015

Dokumentationskrav

Indberetning af fradrag

28. januar 2015

Husk at indtaste på TastSelv!

Elektronisk regnskabsmateriale

26. januar 2015

Reglerne for opbevaring i udlandet lempes

Nye moms- og afgiftsregler

7. januar 2015

Fra den 1. januar 2015 gælder en række nye regler

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

10. december 2014

Minimer rentebetaling på restskat

Efteropkrævning af moms

1. december 2014

SKAT har ændret praksis

Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

14. november 2014

Der er fremsat lovforslag

Parcelhusreglen

7. november 2014

... når huset skifter anvendelse

Julegaver til medarbejderne

29. oktober 2014

Skattefrie julegaver - uændret praksis

Selskaber og acontoskat

20. oktober 2014

Overblik over regler og muligheder

Hvornår er man på rejse?

6. oktober 2014

To idrætskvinder har været i byretten

Virksomhedsordningen

12. september 2014

Værnsreglerne er nu en realitet

Nedsparingskredit og rentefradrag

29. august 2014

Skatterådet godkender fradrag

Overgangsordning på vej

24. juni 2014

Der kan forventes lempelser i det fremsatte lovforslag om ”misbrug” af virksomhedsordningen

"Misbrug" af virksomhedsordningen

11. juni 2014

Lovforslag skal stoppe mulighed for lånefinansieret privatforbrug

Nye krav om indberetning til SKAT

3. juni 2014

Både virksomheder og personer er omfattet af nye indberetningskrav

Billigt bilkøb fra eget selskab

27. maj 2014

Landsretten giver Landsskatteretten medhold

Skatterådet ændrer praksis

15. maj 2014

Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

7. maj 2014

Hvordan er det med skatten?

Fri bil beskatning trods "ren erhvervsmæssig anvendelse"

24. april 2014

Højesteret statuerer beskatning af fri bil!

Årsopgørelse for "mindre erhvervsdrivende"

11. april 2014

Husk at tjekke tallene!

Momsfri virksomhedsoverdragelse

1. april 2014

Handel med byggegrunde og nye bygninger

Arbejdsudleje - bindende svar

13. marts 2014

Der blæser mildere vinde

Moms på betalingsgebyrer ved netsalg

11. marts 2014

SKAT udsender meddelelse om betalingsgebyrer

Udlån fra virksomhedsordningen

3. marts 2014

Ny afgørelse fra Skatterådet

Elektroniske tjenesteydelser

27. februar 2014

Nye momsregler med virkning fra 1. januar 2015

Acontoskat for selskaber - 2014

24. februar 2014

Overblik over regler og muligheder

Nu kan håndværkerfradraget indberettes

21. februar 2014

Få fradraget med på årsopgørelsen!

Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

3. februar 2014

Nye regler gældende fra og med 2014

Husk fradragene!

24. januar 2014

Indberetning af fradrag til årsopgørelsen for 2013

Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

20. januar 2014

Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen

Omvendt betalingspligt

17. januar 2014

Nyt regelsæt fra 1. juli 2014

Udenlandsk indkomst - penge tilbage fra SKAT?

5. januar 2014

En skattefri nytårsgave!

Befordringsfradraget falder

30. december 2013

2014-satserne

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

27. december 2013

Rentebetaling af restskat

Moms- og afgiftsregler ændres

18. december 2013

Virkning fra 1. januar 2014

Rentesatser for restskat

4. december 2013

Lovændring på vej!

Godtgørelse af el- og energispareafgift

28. november 2013

Nyt vedrørende godtgørelse af energispareafgift

Mon det er arbejdsudleje?

22. november 2013

Seneste praksis på området "arbejdsudleje"

Julegaven 2013

11. november 2013

Årets julegave til medarbejderne

Forlængede kredittider på moms

5. november 2013

Både fordele og ulemper ved de nye regler

Digital indberetning til SKAT

31. oktober 2013

Er du klar til digital indberetning og kommunikation?

Tilbagebetaling af energiafgifter

15. oktober 2013

Behov for fremskyndet tilbagebetaling fra den 1. januar 2014?

Selskaber - acontoskat

11. oktober 2013

Indbetaling via Skattekontoen

Iværksætterselskaber

7. oktober 2013

Selskabsstiftelse med 1 kr. i kapital

Specialindrettede gulpladebiler og skat

30. september 2013

Er tømrerens gulpladebil specialindrettet?

Digital postkasse

26. september 2013

Inden 1. november 2013 skal virksomheder oprette en digital postkasse

Moms af tab på debitorer

24. september 2013

Hvornår er der fradragsret for moms af tab på debitorer?

Skattekontoen er klar

3. september 2013

Se mere i TastSelv Erhverv

De fejlbehæftede ejendomsvurderinger

27. august 2013

Hvad er konsekvenserne af de forkerte vurderinger?

Skattekonto

21. august 2013

I løbet af august måned får alle virksomheder en konto hos SKAT

Højesteret stadfæster praksis

5. august 2013

Private udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

Indbrud i netbanken

25. juli 2013

Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud i netbanken?

Ny grænse for kontantbetalinger

10. juli 2013

Hvidvasklovens kontantforbud er ændret til 50.000 kr.

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg

2. juli 2013

Udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering

Permanent outsourcing

28. juni 2013

Ny afgørelse fra Skatterådet

Momspligt i foreninger og organisationer

20. juni 2013

Mulighed for at undgå afregning af moms

Udlejning af bolig til hovedaktionærs tidligere ægtefælle

17. juni 2013

Ny dom fra Østre Landsret

Momsfradrag for udgifter til bespisning

13. juni 2013

Landsskatteretten ændrer SKATs hidtidige praksis

Årsrapport på engelsk

7. juni 2013

Lovforslag på vej

Køb af bil fra eget selskab

16. maj 2013

Byretsdom giver grønt lys til hovedanpartshavers køb af billig bil fra eget selskab

BoligJobordningen

25. april 2013

Håndværkerfradraget genindføres

Forskudsopgørelser og nye skattekort

22. april 2013

Husk at tjekke SKAT's forslag!

Lønsumsafgift for finansielle virksomheder

16. april 2013

Ændrede regler pr. 1. marts 2013

Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

8. april 2013

Bliver Erhvervsstyrelsens praksis justeret?

Arbejdsudleje

5. april 2013

Hvornår er arbejdet en integreret del af den danske virksomhed?

Metalskrot og moms

26. marts 2013

Omvendt betalingspligt (reverse charge)

Arbejdsudleje og rejsereglerne

12. marts 2013

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

Udlæg og moms

5. marts 2013

Momslovens udlægsregel skal bruges rigtigt

Vækstplan DK

28. februar 2013

Lovændringer på skatte- og afgiftsområdet

Sælgerpantebrev sidestillet med aktionærlån

15. februar 2013

Aktuel afgørelse fra Skatterådet

Ordinær acontoskat for selskaber

8. februar 2013

Overblik over regler og muligheder

Nyt styresignal fra SKAT

4. februar 2013

Momsfritaget salg af varer overtaget som ufyldestgjort panthaver mv.

Exitbeskatning af aktier

28. januar 2013

De danske regler strider mod EU-retten

Energiafgift - airconditionanlæg

17. januar 2013

Lempede regler giver større mulighed for godtgørelse af afgifter

Opmagasineret bil

14. januar 2013

Undgå beskatning af fri bil

Ændring af selskabsloven på vej

11. januar 2013

Erhvervsstyrelsen sender forslag i høring

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

7. januar 2013

Ingen beskatning af værdi af fri bil

Servicetjek af hardware

3. januar 2013

Skal man tage temperaturen på hardwaren?

Restskat og overskydende skat 2012

18. december 2012

Undgå at betale renter af restskat

Revision i mindre virksomheder

11. december 2012

Lempelse af revisionspligten

Gulpladebiler og dagsbeviser

10. december 2012

Privat anvendelse af fuldt erhvervsmæssig gulpladebil

Befordringsfradraget stiger lidt

27. november 2012

2013-satserne er offentliggjort

Digital betaling

19. november 2012

Byttehandler, modregning og checks

Årets julegave til medarbejderne

12. november 2012

Hvornår er julegaven skattefri?

Nye regler for elektroniske fakturaer

7. november 2012

Virkning fra 1. januar 2013

Betaling af acontoskat

31. oktober 2012

Anden rate af acontoskat for selskaber skal snart betales

Udenlandsk arbejdskraft

26. oktober 2012

Reglerne om arbejdsudleje er ændret

Gulpladebiler

16. oktober 2012

Firmanavn og CVR-nummer

Faktura på 10.000 kr. eller mere

10. oktober 2012

Krav om digital betaling og indberetning

Rejse- og kørselsgodtgørelse - skærpede regler

5. oktober 2012

Omfatter aftaler, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012

Beskatning af aktionærlån

2. oktober 2012

Overblik over de nye regler

Fri bolig - nye regler

20. september 2012

Fra 1. januar 2013 indføres der nye regler for beskatning af fri helårsbolig

Miljøtillæg ved beskatning af fri bil

17. september 2012

Fejl i eksempel fra SKAT

Underskudsfremførsel

28. august 2012

Begrænsninger i modregning af underskud

Skattereformen - lovforslag

15. august 2012

Lovforslagene blev fremsat den 14. august 2012

Solcelleanlæg - med håndværkerfradrag

23. juli 2012

Metodevalg afgør fradragsmulighed

It-nedbrud!

9. juli 2012

Der bør regnes på, hvad et nedbrud koster

Skattereformen er en realitet

28. juni 2012

Sådan blev hovedindholdet

Håndværkerfradrag - betalingsfrister

18. juni 2012

Mulighed fra fradrag i 2011 selvom regningen er betalt i 2012

Selvangivelse og restskat

14. juni 2012

Fristen for aflevering af selvangivelsen og indbetaling af restskat nærmer sig

Skattereformen

31. maj 2012

Regeringen har fremlagt "Danmark i arbejde - skattereform"

SKAT ændrer praksis

29. maj 2012

Moms på byggegrunde - nyt styresignal

Indsendelse af årsrapport

22. maj 2012

Tiden nærmer sig!

Formidling af ferieboliger

16. maj 2012

Hvordan skal momsen afregnes?

Smartphones og sikkerhed

14. maj 2012

Virksomheder bør forholde sig til mobilsikkerhed

Sort arbejde

9. maj 2012

Lovforslag om indsats mod sort arbejde

BoligJob-ordningen

7. maj 2012

Så kom lovforslaget

Revisorerklæringen

2. maj 2012

Supplerende oplysninger - er der op og ned på den slags?

Lovforslag om selskabsbeskatning

2. maj 2012

Overblik over de væsentligste nyskabelser

Salg af udlejet lejlighed

27. april 2012

Salg fra selskab til hovedanpartshaver - men til hvilken pris?

Sundhedsforsikringer

16. april 2012

Hvordan er det nu lige med skatten?

Delvis fri telefon

3. april 2012

Beskatning af fri telefon og egenbetaling

Varevogne

29. marts 2012

Momsfradrag og privatbenyttelsesafgift

Arbejde i udlandet

19. marts 2012

Mulighed for nedslag i skatten - men husk 42-dages-reglen!

Entreprisekontrakter

13. marts 2012

Entreprisekontrakt eller leje af arbejdskraft?

Håndværkerfradrag i 2011

5. marts 2012

... selv om regningen først er betalt i 2012

Lovligt eller ulovligt?

28. februar 2012

Hvor går grænsen for lovlige lån til kapitalejere og ledelse?

Ulovligt aktionærlån

15. februar 2012

Ny dom bekræfter mangeårig praksis

Acontoskat - selskaber

8. februar 2012

Vi giver et overblik over regler og muligheder

Servicefradrag - nu er der åbnet for indberetning til årsopgørelsen!

1. februar 2012

Læs mere om indberetning til SKAT via TastSelv

Moms på byggegrunde

24. januar 2012

Privatpersoners momspligt ved salg af byggegrunde

Dokumentation af it-systemer

20. januar 2012

Virksomheder er generelt sårbare over for ændringer i it-systemer

Multimedieskatten er afskaffet - og hvad så?

11. januar 2012

Vi opsummerer reglerne her

Ændringer i afgiftslovgivningen

8. januar 2012

En række afgiftssatser er ændret

Restskat 2011

21. december 2011

Renter, procenttillæg og tidsfrister

Indberetning af servicefradrag

12. december 2011

Vejen til servicefradraget går over TastSelv

Beskatning af fri bil

5. december 2011

Hvornår er bilen specialindrettet?

Lovforslag - skat

24. november 2011

Vi omtaler de væsentligste ændringer i hovedtræk her

Frit sommerhus

18. november 2011

En dyr løsning for hovedaktionærer

Multimedieskatten afskaffes

11. november 2011

I stedet indføres beskatning af fri telefon - hvilken betydning får det?

Årets julegave - et oplevelsesbevis?

3. november 2011

Ny afgørelse fra Skatterådet

Afskaffelse af servicefradraget

31. oktober 2011

Nyt tilskud til energirenovering på vej

Beskatning af privat kørsel i specialindrettet bil

18. oktober 2011

Ny kendelse fra Landsskatteretten

Arbejdsudleje og rejseregler

7. oktober 2011

Valg mellem beskatningsformer

Momsfradrag - rådgiverydelser

28. september 2011

Vanskeligt at opnå momsfradrag på rådgiverudgifter ved salg af kapitalandele

Ferieportal og elbiler

22. september 2011

Skattepligtige personalegoder og skattefrihed på grund af bagatelgrænsen

Svømning, fitness og skat

8. september 2011

Skattefrie eller skattepligtige personalegoder?

Pas på med "private" udlån!

30. august 2011

Udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

Servicefradrag

10. august 2011

Hvilke udgifter berettiger til fradraget?

Personaleforeninger

28. juni 2011

- med tilskud fra arbejdsgiver

Godtgørelse af elafgift

23. juni 2011

Folketinget har vedtaget en række lempelser og ændringer

Hvornår er rejsegodtgørelsen skattefri?

20. juni 2011

Ny dom statuerer skattepligt

Selvangivelsesfristen forlænget

10. juni 2011

Pressemeddelelse fra SKAT

Ipad og multimediebeskatning

1. juni 2011

Nyt bindende svar fra Skatterådet

Lovforslag om servicefradrag

27. maj 2011

Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

Kostrådgivning

24. maj 2011

Hvornår er kostrådgivning momsfri?

Kunst og skat

16. maj 2011

Udlodning af kunst fra kunstforening på arbejdspladsen

Leasingbil

9. maj 2011

Beskatningsgrundlag for fri bil ved leasing

EU-salgsangivelse

3. maj 2011

Nye angivelsesregler fra 1. juli 2011

Digitale regnskaber

18. april 2011

Årsrapporten skal snart indsendes digitalt

Skattefri avis

14. april 2011

Er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri?

Sved på panden

4. april 2011

- og skat på arbejdsgiverbetalt motion

Hotelregninger

1. april 2011

Hvornår er der momsfradrag?

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

22. marts 2011

Julegaver, smågaver og sponsorbilletter

Jubilæumsgave

14. marts 2011

Skattefri eller skattepligtig?

Optikere og øjenlæger

10. marts 2011

Momspligt

Egen virksomhed?

7. marts 2011

Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto

Undersøgelse af ulovlige aktionærlån

5. marts 2011

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT fortsætter undersøgelser

Frokostordning

1. marts 2011

Skattefrihed for delvis arbejdsgiverbetalt frokost

Acontoskat

24. februar 2011

- og frivillig indbetaling af restskat

Listesystemet

22. februar 2011

Det nye system "EU-salg uden moms" udskydes muligvis

Delregistrering efter momsloven

8. februar 2011

SKAT skærper praksis

Arbejdsgiverbetalt motionsløb

4. februar 2011

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiverens betaling for medarbejdernes deltagelse i motionsløb er et skattefrit personalegode

Messer og konferencer i EU-lande

24. januar 2011

Nye momsregler fra 2011

Momsfradrag for hotel og restauration

19. januar 2011

Forhøjet fradrag for hotelovernatninger

Moms på fast ejendom

13. januar 2011

En gennemgang af nyeste praksis

Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse

10. januar 2011

Krav til afregningsbilag

Restskat 2010

17. december 2010

Renter og procenttillæg

Boafgift og gaveafgift

8. december 2010

 - vedrørende udenlandske ejendomme

Grænsehandel med varige forbrugsgoder

5. december 2010

SKAT skærper tonen

Tandforsikring og bruttotrækordning

18. november 2010

Hvornår opnås der en skattebesparelse?

Franske og spanske ejendomme

15. november 2010

Mulighed for nedsættelse af dansk ejendomsværdiskat

Andelsboligforeningers momspligt og lønsumsafgiftspligt

11. november 2010

Ny praksis - og mulighed for tilbagebetaling

Større fradrag

1. november 2010

Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Bruttotrækordning

25. oktober 2010

- for midlertidigt ansatte

Vagtlægeordning på arbejdspladsen

22. oktober 2010

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt vagtlægeordning

Acontoskat for selskaber - og restskat

19. oktober 2010

Hvornår kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat?

Kantinemoms - genoptagelse

11. oktober 2010

Momsfradrag for bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomheden

Skærpede regler

10. oktober 2010

Reglerne for registrering i "RUT" skærpes!

Moms af applikationer til mobiltelefoner

4. oktober 2010

Bindende svar fra Skatterådet

Fri helårsbolig

13. september 2010

Sådan fastsættes den skattemæssige værdi

Julegaver til medarbejdere

6. september 2010

Skattepligtig eller skattefri?

Multimedier

27. august 2010

Ægtefæller og multimediebeskatning

Beskatning af fri avis

20. august 2010

Bagatelgrænse og indberetningspligt

Tab på debitorer

10. august 2010

Lempelse af momspraksis

Beskatning af kursgevinster

8. juni 2010

Personer beskattes af kursgevinster på obligationer

Fri bolig

27. maj 2010

Bindende svar om værdiansættelse af fri helårsbolig

Kantineordninger - gældende satser

17. maj 2010

Satserne på henholdsvis 15 og 20 kr. kan anvendes i flere situationer

Skattefri kørselsgodtgørelse

3. maj 2010

Strenge dokumentationskrav ved godtgørelse til hovedanpartshaver

Forældrelejligheder

28. april 2010

Praksis omkring salgspris

Kantineordninger

23. marts 2010

Nye retningslinjer fra SKAT

Grønne regnskaber

17. marts 2010

Grønne regnskaber overdrages til Miljøstyrelsen

Sommerhusudlejning

16. marts 2010

Lovforslag varsler større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Etableringskonto og iværksætterkonto

16. marts 2010

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

Valg af virksomhedsform

5. marts 2010

Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?

Selskabsloven

2. marts 2010

Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov i kraft, er offentliggjort

Fondsrådets regnskabskontrol 2009

23. februar 2010

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

Selvpensioneringskonti

5. februar 2010

Nye muligheder for udbetaling af indestående

FACIT vedrørende

5. februar 2010

Moms - ændringer i momslovgivningen

Skattefrie kursgevinster

2. februar 2010

Lovforslag varsler nye tider for beskatning af kursgevinster på obligationer

Firmabil og skat

18. januar 2010

Beskatningsgrundlaget for firmabiler

Restskat og overskydende skat

6. januar 2010

Indkomståret 2009

Indbetaling af restskat for 2009

9. december 2009

Nye regler for indbetaling af restskat

Forskelsbehandlingsloven

27. oktober 2009

Alder er ikke gyldig fyringsgrund

Årets julegave

1. oktober 2009

Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri?

Kursgevinster og -tab

11. september 2009

Vi opsummerer reglerne på området

Aktionær- og ledelseslån

14. august 2009

Uændret skattemæssig håndtering af ulovlige aktionærlån

Næringsbrev

20. juli 2009

Nyt fælles næringsbrev til alle fødevarevirksomheder

Partnerselskaber

12. juni 2009

En overset, men interessant selskabsform

SP-overvejelser

11. juni 2009

Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning

Afkast af aktier

3. maj 2009

Skattereglerne for afkast af aktier og anparter bliver strammet

Ingen forhåndserindringer

1. maj 2009

Der udsendes ikke længere erindringsbreve fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Forårspakken

29. april 2009

Der er fremsat lovforslag om ændringer på skatteområdet

Tilbagebetaling af moms i udlandet

24. april 2009

Fristen er 30. juni 2009. Nye regler på vej!

Investeringsejendomme

17. april 2009

Notat om værdiansættelse af ejendomme

Gulpladebiler op til 4 ton

19. marts 2009

Lempeligere regler fra og med 13. marts 2009

SKATs indsatsplan 2009

17. marts 2009

De planlagte kontroller af selvangivelserne for indkomståret 2008

Fondsrådets regnskabskontrol 2008

14. marts 2009

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

SP-bidrag

12. marts 2009

Udbetaling af SP-opsparing i 2009

Redegørelse for samfundsansvar

18. december 2008

Fremover skal de største danske virksomheder redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport

Modernisering af selskabslovgivningen

28. november 2008

Forventning om væsentlige ændringer til selskabslovgivningen

Kantinemoms

7. november 2008

Nye regler for kantineordninger

Elektronisk momsangivelse

24. september 2008

Alle virksomheder skal til tasterne

Ansættelsesbevis

12. september 2008

Virksomheder skal have styr på ansættelseskontrakterne

Frankrig og Spanien

26. august 2008

Opsigelse af dobbeltbeskatnings-
overenskomster

Ændringer til årsregnskabsloven

10. juni 2008

Endnu en justering af årsregnskabsloven er vedtaget - herunder nye størrelsesgrænser for regnskabsklasserne

Udenlandske ejendomme

21. maj 2008

Bindende svar fra Skatterådet betyder ny praksis for beregning af ejendomsværdiskat

Repræsentationsudgifter

16. maj 2008

Udenlandske forretningsforbindelser

Nyt om gulpladebiler

16. april 2008

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om at ændre reglerne for gulpladebiler

Begunstigelser i pensions- og forsikringsordninger

10. marts 2008

Ugifte samlevende bliver fremover automatisk "nærmeste pårørende" på hinandens pensioner og forsikringer

Er du IT-sikker?

5. marts 2008

Det er nødvendigt at styre IT-anvendelsen

Bruttotrækordninger

1. marts 2008

Mange muligheder, men der er visse grænser ...

Incitamentsaflønning

18. januar 2008

Ny vejledning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Restskat over 40.000 kr.

20. december 2007

Betaling af restskat for 2007

Julegaver

5. december 2007

Beskatning af julegave fra arbejdsgiver

Nye branchekoder

23. november 2007

Alle danske virksomheder får pr. 1. januar 2008 nye branchekoder

Regnskabskontrol 2007

14. november 2007

Seneste afgørelser truffet af Fondsrådet

Piloter og kabinepersonale

30. oktober 2007

Genoptagelse af skatteansættelser når der er anvendt ID-billetter

Idrætsledere og medhjælpere

23. august 2007

Højere satser for skattefrie godtgørelser

Pensionsbeskatning

2. juli 2007

Rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning

Skatteindgreb

18. juni 2007

CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Børsnoterede virksomheder

15. juni 2007

Opdateret delårsrapportbekendtgørelse

Røgfri miljøer

31. maj 2007

Ny lov om rygeforbud er vedtaget

Velgørende foreninger

25. maj 2007

Ansøgning om momskompensation én gang årligt

Opkrævning via én skattekonto

23. maj 2007

Forenklet administration af betalinger til og fra told- og skatteforvaltningen

Nettoomsætning

2. maj 2007

Hvordan defineres nettoomsætning?

Aktionærlån

2. april 2007

Revisors undersøgelsespligt og konsekvenser for selskabet og ledelsen

Ny forældelseslov på vej

21. marts 2007

Der er fremsat lovforslag om forældelse af fordringer

Værdi af fri bil - beregningsgrundlag

8. marts 2007

Landsskatteretten har ændret en tidligere afsagt kendelse

Boligselskabers juridiske status

1. februar 2007

Moms og lønsumsafgift for boligselskaber - ny dom på området

Årsrapporten 2006

24. januar 2007

Årsregnskabsloven - særlige forhold og indsendelsesfrister

Fondsrådets regnskabskontrol

2. januar 2007

Oversigt over overtrædelser af regnskabslovgivningen

Ny revisionspåtegning

20. december 2006

2006-årsrapporterne vil være forsynet med en mere omfattende revisionspåtegning

Pendlere fra udkantskommuner

18. december 2006

Ordningen med forhøjet befordringsfradrag er forlænget

Landsskatteretten underkender SKAT

14. november 2006

Landsskatteretten har i flere sager afgjort, at en boligorganisation skal anses som én juridisk enhed

Investeringsbeviser

13. november 2006

De nye aktieavanceskatteregler betyder, at alle investeringsbeviser fremover er enten realisationsbeskattede eller lagerbeskattede

Revisorkommissionens nye betænkning

17. oktober 2006

Revisorkommissionen har afgivet betænkning - Revisorlovgivning i internationalt perspektiv

Gavekort og moms

31. august 2006

Skatterådet har bekræftet, at der ikke skal beregnes salgsmoms ved udstedelsen af et gavekort

IFRS-pause

16. august 2006

Pressemeddelelse fra IASB orienterer om "time-out" i strømmen af nye og ændrede regnskabsstandarder

Forbedring kontra vedligeholdelse

5. juli 2006

Dom fra Vestre Landsret kan medvirke til at klarlægge praksis

Grænsehandel

30. juni 2006

Skatterådet har afgivet en række bindende svar vedrørende grænsehandel

Sikkerhedsstillelse

26. maj 2006

Landsskatteretskendelse om fikseret vederlag i forbindelse med selvskyldnerkaution

Beskatning af ferieboliger

11. maj 2006

Overblik over reglerne for beskatning ved drift og salg af ferieboliger

Revision eller ej

24. marts 2006

Revisionspligten for de mindste selskaber forsvinder

Forenklede regnskabsregler

22. marts 2006

Folketinget har den 21. marts 2006 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven og bogføringsloven

Præsentation af årsrapporten

9. marts 2006

Offentliggørelse af dele af årsrapporten på en cd eller med henvisning til en hjemmeside

Udenlandsk firmabil

7. marts 2006

Lovforslag lægger op til afgiftsfri benyttelse af udenlandsk firmabil i Danmark

Restskat

12. december 2005

Planlæg indbetaling af personlig restskat for indkomståret 2005 og undgå procenttillæg

Virksomhedspant

4. december 2005

En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant

Investering af pensionsmidler

24. oktober 2005

Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier

Høringsforslag om forenklinger

9. august 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven

Revisorerklæringer

11. juli 2005

Fortrykte revisorerklæringer må ofte tilrettes for at overholde

lovgivning og standarder

Revisortilsynet

24. juni 2005

Revisortilsynet har afgivet sin første offentlige beretning

Medarbejderobligationer

9. juni 2005

Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger

Pensionsmidler

26. maj 2005

Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier

Moms på lægeerklæringer

14. maj 2005

Den momsmæssige behandling afhænger af hovedformålet med ydelsen

Indsendelse af årsrapporten

9. maj 2005

Overblik over reglerne om indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Fri bil

18. april 2005

Et kort overblik over beskatningen af fri bil, som relativt ofte giver anledning til spørgsmål og problemer

Skattefri rejsegodtgørelse

10. marts 2005

Reglerne er grundlæggende ret enkle, men i praksis opstår der ofte tvivl om, hvorvidt der er tale om en rejse, der berettiger til skattefri rejsegodtgørelse

Flytning til Tyrkiet

25. februar 2005

Frankrig har i en årrække været det foretrukne land for danske udlandspensionister. Nu er der kommet fokus på Tyrkiet.

Momsfradrag

15. februar 2005

Der er tre grundlæggende betingelser for momsfradrag

Selvangivelsen 2004

7. februar 2005

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen.

IFRS-bekendtgørelsen

15. januar 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder

Bidrag til Asien

7. januar 2005

Fradrag for bidrag til hjælpearbejde

Pensionsordninger

27. december 2004

Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet

Acontoskat for selskaber

3. november 2004

Det har i nogle år været meget fordelagtigt for selskaber bevidst at betale for meget i acontoskat, men nu er rentesatserne blevet nedsat.

Ekstraordinært udbytte

20. oktober 2004

Siden 1. juli 2004 har danske aktie- og anpartsselskaber haft mulighed

for at udlodde ekstraordinært udbytte

De nye EU-lande

7. september 2004

En kort gennemgang af beskatning, sociale bidrag og moms i de nye EU-lande

Pensionsbeskatning - nye fradragsregler

2. juli 2004

Nye regler om fradrag for indbetaling på pensionsordninger

Refusion af udenlandsk moms

22. juni 2004

Fristen for ansøgning om momsrefusion af udgifter i andre EU-lande for 2003 udløber den 30. juni 2004

Ny offentlig partner

17. juni 2004

Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Gavefradrag

11. juni 2004

Forhøjelse af maksimumfradraget for gaver til almenvelgørende foreninger

Fællesregistrering

19. maj 2004

En lovændring betyder udvidet adgang til fællesregistrering efter momsloven

Rådgiveromkostninger

23. april 2004

Landsskatteretten har afgjort, at der er momsfradragsret for rådgiveromkostninger ved omdannelse af en momspligtig virksomhed

Energiafgifter

13. april 2004

Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring af energiafgiftslovgivningen. De mest markante ændringer i lovforslaget vil berøre afgifterne på gas og naturgas, olieprodukter, kul, elektricitet og kuldioxid (CO2).

Modernisering af selskabslovene

25. marts 2004

Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget

Ejerlejlighedsforeninger

27. februar 2004

Beskatning af ejerlejlighedsforeninger og deres medlemmer

Bopæl/arbejde i Danmark og Sverige

20. februar 2004

Artiklen beskriver i hovedtræk reglerne for beskatning og social sikring, når en person bor i Sverige og arbejder i Danmark, eller omvendt.

Skattefri rejsegodtgørelse

16. februar 2004

Arbejdsgivere kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse. Artiklen omhandler betingelserne herfor.

Energiafgifter

10. februar 2004

Artiklen giver en kort gennemgang af reglerne om godtgørelse af energiafgifter og afgifter på ledningsført vand

Årsregnskabsloven

4. februar 2004

Ændringerne til årsregnskabsloven er vedtaget

Selvangivelsen 2003

27. januar 2004

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen.

Pensionsordninger, skatter og afgifter

28. december 2003

Publikation, der beskriver udvalgte pensionsordninger

Nye faktureringsregler

9. december 2003

Den nye momsbekendtgørelse med de ny fakturaregler er nu offentliggjort

Fri telefon

27. november 2003

Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse

Skatteaftale mellem Danmark og Sverige

11. november 2003

De respektive skatteministre i Danmark og Sverige har indgået en aftale om ændring af beskatningsretten for privatansatte lønmodtagere, der bor i det ene land og for det meste arbejder i det andet land

Pension i Frankrig

21. oktober 2003

Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig

Generationsskifte

15. oktober 2003

Nye muligheder for optagelse af medarbejdere og andre som medejere

Tab på aktier

7. oktober 2003

Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi

Ændring af årsregnskabsloven

1. oktober 2003

Den første ændring af årsregnskabsloven af 2001 er formentlig lige på trapperne

EU-pakken

16. september 2003

Mulige ændringer i dansk skattelovgivning som følge af EU-rettens regler om den fri etableringsret og arbejdskraftens fri bevægelighed

Virksomhedsordningen og bilen

27. august 2003

Er det mest fordelagtigt at placere bilen i eller uden for virksomhedsordningen? Læs her om konsekvenserne af de forskellige alternativer.

Frynsegoder

19. august 2003

Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder

Ejendom i Spanien

6. august 2003

En gennemgang af de generelle beskatningsprincipper for køb og salg af fast ejendom i Spanien.

Genoptagelsesfrister

1. juli 2003

Kortere genoptagelsesfrister af skatte- og afgiftsansættelsen

Fokus på frie goder

22. juni 2003

Kort gennemgang af reglerne omkring beskatning af fri bolig, kost og logi

Refusion af udenlandsk moms

2. juni 2003

Fristen for ansøgning om refusion af moms der vedrører 2002 er 30. juni 2003

Indsendelse af årsrapport

12. maj 2003

Overblik over indsendelsesfrister og sanktioner

Nye fristregler

30. april 2003

Kortere frist for skattemyndighederne til at ændre selvangivelsen for lønmodtagere

Nye regnskabsvejledninger

10. april 2003

FSR's regnskabstekniske udvalg har udsendt to nye regnskabsvejledninger

Erklæringer fra revisorer

2. april 2003

Nye formuleringer af revisionspåtegninger og erklæringer på personlige regnskaber

Renteloven

26. marts 2003

På baggrund af et EU-direktiv fra 2000 blev der i 2002 foretaget en række ændringer af renteloven, som alt i alt gør loven mere erhvervsvenlig

Miljøforhold i årsrapporten

18. marts 2003

For større virksomheder skal der nu informeres om miljøpåvirkninger samt foranstaltninger til reduktion heraf. Kravet er særlig relevant i miljøtunge virksomheder, men også i andre virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved driften af virksomheden.

Motorkøretøjer og moms

3. marts 2003

Den momsmæssige behandling afhænger af, om motorkøretøjet anses for at være et personmotorkøretøj eller et køretøj indrettet til godstransport

Ekspertbeskatning

21. februar 2003

25% skat for udenlandske eksperter og forskere

Ophørspension

10. februar 2003

Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlægningsmuligheder.

Udlejning af fast ejendom

7. februar 2003

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er som udgangspunkt momsfritaget. Aktiviteten kan dog gøres momspligtig, hvis udlejer ønsker det.

Selvangivelsen 2002

31. januar 2003

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

Begreber i årsrapporten

20. januar 2003

Ny publikation, der forklarer en række begreber i årsrapporten

Værdi af fri bil

20. december 2002

Sikkerhedsudstyr kan ikke fradrages i beregningsgrundlaget

Ejendomsværdiskatten

16. december 2002

Gennemgang af reglerne for 2003

Personalegoder

10. december 2002

Markante forskelle på beskatningen af personalegoder, alt efter om man er lønmodtager eller erhvervsdrivende

Fri telefon

5. december 2002

Interessant meddelelse fra Told & Skattestyrelsen om værdi af fri telefon og datakommunikation

Udbytteskat

14. november 2002

Et nyt lovforslag varsler ændringer vedrørende indeholdelse af udbytteskat

Forældreudlejning

5. november 2002

En højesteretsdom fastslår, at der er tilstrækkelig hjemmel i lovgivningen til at beskatte forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen

Overgangsbekendtgørelsen

31. oktober 2002

Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet

Skattefrie sundhedsbehandlinger

22. oktober 2002

Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser

Overgangsregler i årsregnskabsloven

16. oktober 2002

Vi venter fortsat på en overgangsbekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Ledelsespåtegning og ledelsesberetning

7. oktober 2002

Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven

Personalegoder

3. oktober 2002

En gennemgang af reglerne

Momsnyt

1. oktober 2002

Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet

Ny regnskabsvejledning

17. september 2002

Udkast til Regnskabsvejledning for mindre virksomheder - Regnskabsklasse B

Acontoskat for selskaber

10. september 2002

Kort orientering om acontoskatteordningen

Investeringsbeviser

27. august 2002

De skattemæssige konsekvenser ved udlodninger og ved afståelse af investeringsbeviser er forskellige alt afhængig af, hvilken type investeringsforening man investerer i

Almenvelgørende foreninger

21. august 2002

Lempeligere momsregler for almenvelgørende foreninger og velgørende arrangementer

Flytning til udlandet

18. august 2002

Skattemæssige konsekvenser når man bor og arbejder uden for Danmark

Andelsboligforeninger

12. august 2002

Specielle forhold som er gældende for andelsboligforeninger og andelshavere

Sponsorpakker

11. juli 2002

Idrætsklubber og lignende, som sælger sponsorpakker, skal opdele salgsfakturaen i de forskellige elementer, der indgår i pakken

Firmabiler på gule plader

8. juli 2002

Nye regler om firmabilbeskatning på gulpladebiler

Nye regler for ejendomsværdiskat

5. juli 2002

Der er indført et loft over ejendomsværdiskatten

Omkostningsdækning i skattesager

3. juli 2002

Fuld godtgørelse til skatteyder i vundne sager

Generationsskifte

1. juli 2002

Lempelser af vilkårene for såkaldt skattemæssig succession

Parcelhusreglen er til debat igen

27. juni 2002

Vestre Landsrets dom understreger, at den faktiske anvendelse er afgørende for skattepligten

Skattefrie sundhedsudgifter

26. juni 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger er blevet skattefrie for medarbejdere, hvis behandlingen er lægefagligt begrundet

Konkurrenceevnepakken

25. juni 2002

Bedre og enklere regler på skatteområdet

Ansættelsesbeviser og arbejdstid

20. juni 2002

Nye lovkrav bør give anledning til gennemgang af ansættelsesaftaler

Kunstkøb og hæderspriser

13. juni 2002

Udvidet afskrivningsret for kunstnerrisk udsmykning og fritagelse for beskatning af hæderspriser til kunstnere

Acontoskatteordningen

7. juni 2002

Der er foretaget en række væsentlige justeringer af reglerne om tillægs- og renteberegning i forbindelse med acontoskatteordningen

Særlig pensionsopsparing

6. juni 2002

Efter en lovændring er den særlige pensionsopsparing nu en reel individuel opsparing

Ejendomsavance

31. maj 2002

Told- og Skattestyrelsen har udsendt nyt cirkulære

Indsendelsesfrister

30. maj 2002

Kalenderårsregnskaberne skal snart indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Her omtales indsendelsesfristerne i den nye årsregnskabslov.

Værdi af fri bil

23. maj 2002

Sikkerhedsudstyr kan udeholdes af beregningsgrundlaget

Ændring af momsloven

18. maj 2002

Forslaget til ændring af momsloven er nu vedtaget. Ændringen betyder bl.a. at momsregistreringsgrænsen og grænsen for månedsvis momsafregning hæves.

Momsrefusion 2001

17. maj 2002

Fristen for ansøgning om refusion af moms betalt i andre EU-lande for kalenderåret 2001 udløber den 30. juni 2002

Social sikring

15. maj 2002

Danmark og Sverige har indgået aftale om, at personer, der bor i Sverige, men som præsterer den væsentligste del af deres arbejdsindsats i Danmark for en dansk arbejdsgiver, kan anmode om at blive omfattet af reglerne for dansk social sikring

25%'s ekspertbeskatning

14. maj 2002

Lovforslaget om ændring af kildeskattelovens § 48 E er nu vedtaget

Hjemme-pc og momsforhold

29. april 2002

Skatteministeren har redegjort for de momsmæssige forhold ved hjemme-pc ordningen

Hjemme-pc ordning

24. april 2002

Lovforslaget om hjemme-pc ordning er vedtaget uden ændringer

Polen, Portugal og Slovenien

23. april 2002

Danmark har indgået nye dobbeltbeskatningsoverenskomster

Skattefrihed ved fremleje

17. april 2002

Større skattefrihed ved udlejning af værelser

Godtgørelse af energiafgifter

10. april 2002

Som udgangspunkt skal momsregistrerede virksomheder måle deres energiforbrug, hvis afgifterne af forbruget skal godtgøres. Der findes dog alternativer til den konkrete måling af forbruget, nemlig opgørelse af forbruget baseret på energianlæggets effekt og opgørelse på basis af lokalernes areal. Landsskatteretten har afgjort, at beregningen skal omfatte et helt år, hvis man anvender en af de alternative metoder.

Efterløn og pension

5. april 2002

Vilkårerne for efterløn er tæt forbundet med arten og omfanget af pensionsordninger

Kursgevinst og -tab på realkreditlån

2. april 2002

Lånetypen er afgørende for, om der er skattepligt eller fradragsret

Selvangivelsen

27. marts 2002

Hvornår skal selvangivelsen afleveres, og hvad skal man særligt være opmærksom på?

Nye krav om revisionsprotokol

22. marts 2002

Der skal fremover afgives revisionsprotokol såvel ved lovpligtig som ved frivillig revision

Regnskabsvejledninger

19. marts 2002

Fire nye og syv ajourførte regnskabsvejledninger

Digitalt regnskab

11. marts 2002

Mulighed for elektronisk indsendelse af årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Ændring af momsloven

10. marts 2002

Interessante ændringer af momsloven i nyt lovforslag

Acontoskat for selskaber

28. februar 2002

1. rate af acontoskatten skal betales den 20. marts 2002. Vi beskriver her konsekvenserne af at være tilmeldt acontoskatteordningen og af at indbetale frivillig acontoskat den 20. marts 2002.

Erhvervsserviceordningen ophører

27. februar 2002

Folketinget har den 26. februar 2002 vedtaget en lov der nedlægger ordningen

Efteropkrævning af moms

25. februar 2002

Told- og Skattestyrelsen har præciseret de korrekte beregningsmodeller ved efteropkrævning af moms. Modellerne viser, hvornår et modtaget vederlag skal anses som værende inklusive eller eksklusive moms.

Beskatning ved danske pensionisters fraflytning til Spanien

14. februar 2002

Danmark kan fortsat ikke beskatte pensionsudbetalinger til personer bosiddende i Spanien. Kun tjenestemandspensioner og kapitalpensioner er undergivet dansk beskatning.

Fri telefon

7. februar 2002

Specielle problemstillinger som både arbejdsgiver og især lønmodtagere skal være opmærksomme på, før der indgås en aftale om helt eller delvist fri telefon

Beskatning ved salg af aktier

3. februar 2002

Gennemgang af de gældende regler for en personlig investor, som ikke er næringsdrivende ved handel med aktier

Skat ved rekonstruktion

30. januar 2002

Artiklen beskriver nogle alternative modeller for rekonstruktion

Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse

27. januar 2002

Artiklen gennemgår en række vigtige forhold i forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser

Selvangivelsen 2001

25. januar 2002

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

Årsregnskabslovens § 37

14. januar 2002

Bestemmelsen om dagsværdi er nu trådt i kraft

Vindmølleejere og efterløn

20. december 2001

Nye regler betyder bedre mulighed for at opnå ret til efterløn

Ledelsesberetningen

20. december 2001

Omtale af virksomhedens forventede udvikling

Fiksering af leje i familieforhold

17. december 2001

Ved Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 fandt retten

ikke grundlag for beskatning af fikseret leje

Omgørelse af rentefiksering

16. december 2001

Skatteydere, der før en lovændring i 1998 opkrævede renter af udlån til eget selskab, kan søge om omgørelse

Fradrag for renter i forbindelse med køb af aktier

15. december 2001

Virksomhedsskatteloven har med virkning for 2001 og fremover fået en tilføjelse, der har betydning for personer, der investerer i aktier i ejerdrevne virksomheder

Fradragsret for låneomkostninger, stiftelsesprovision og tinglysningsgbyrer med mere

15. december 2001

Praksis for fradragsret for disse omkostninger har været usikker.På baggrund af en dom og en meddelelse gennemgås praksis

Ejendomsavancebeskatning

14. december 2001

Skatteydere, der har solgt ejendomme med skattepligtig avance i perioden 1993-2000, skal være opmærksomme

Arbejdsmiljølovgivningen

14. december 2001

Ny certificering giver mulighed for tilskud

Kapitalforklaring - hvornår og hvordan?

14. december 2001

Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Sportsmoms

14. december 2001

Bowlingcentre får moms retur uden videre - andre udbydere af sportsaktiviteter bør fremsætte krav inden 31. december 2001

Restskat

13. december 2001

for indkomståret 2001

Betaling af restskat

30. november 2001

Hvad er fristen for betaling, når man har forskudt indkomstår?

Arbejdsmarkedspension

30. november 2001

Firmapensionsordninger skal leve op til eventuelle krav i overenskomster

Momsfradrag på rådgiverydelser

30. november 2001

Nyt cirkulære opstiller betingelser for at en sælger af en virksomhed kan opnå fradrag for moms på rådgiverydelser i forbindelse hermed

Mindsterenten er nedsat til 3 procent

22. november 2001

Nedsættelsen har virkning fra 23. november 2001

Arbejdsmiljø og administrative bøder

6. november 2001

Folketinget har besluttet, at Arbejdstilsynet skal give bøder til virksomheder, der begår visse overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

Internethandel

30. oktober 2001

Særlige skattemæssige problemstillinger ved internethandel

Fraflytning til Frankrig

30. oktober 2001

Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig

Besvigelser

30. oktober 2001

Hvorledes skal virksomhedens ledelse og revisor agere i relation til risikoen for besvigelser?

Internethandel

30. oktober 2001

Særlige momsmæssige problemstillinger ved internethandel

Acontoskatteordningen

30. september 2001

Overblik over tillæg og godtgørelser er nødvendigt, når der skal optimeres

Firmabiler

3. august 2001

Gennemgang af generelle og specielle problemstillinger

Tilbagebetaling af kantinemoms

3. august 2001

Anmodning skal indsendes senest 1. januar 2002