Rekonstruktion og konkurs

Vi samarbejder med rekonstruktører, kuratorer og likvidatorer omkring de specifikke opgaver, der er ved rekonstruktion og afvikling af virksomheder. Vort arbejde er oftest i samarbejde med selskabets nuværende eller tidligere ledelse, men også alene med rekonstruktør eller kurator.

Ved rekonstruktion består vort arbejde som tillidsmand typisk af analyser med henblik på at tilvejebringe beslutningsgrundlag for videreførelse eller afvikling af virksomheden, herunder i samarbejde med rekonstruktør at tilvejebringe det korrekte billede af virksomhedens mulighed for overlevelse. Det kan bl.a. ske ved forbedring af forretningsgange, frasalg, tilførsel af kapital, ændring af ledelse og/eller ejerkreds.

Ved konkurs består vort arbejde typisk af en række handlinger, som skal tilvejebringe yderligere midler til konkursboet og dermed kreditorerne. Men vi yder også assistance til kurator med dokumentation og kvalitetssikring af dennes behandling af de regnskabsmæssige forhold i konkursboet.

Assistancen udgør bl.a.:

Rekonstruktion

Udfører opgaver som tillidsmand i rekonstruktioner:
· Gennemgang af bogholderi og økonomi frem til indledning af rekonstruktionsbehandlingen
· Værdiansættelse af aktiver
· Udarbejdelse af modregnede balancer og budgetter
· Analyse af rekonstruktionsforslag
· Redegørelse for rekonstruktionsforslag sammen med rekonstruktør
· Erklæring på rekonstruktionsforslag sammen med rekonstruktør

 Konkurs

Udfører opgaver som støtte til kuratorer:
· Værdiansættelse af aktiver
· Eftersøgning efter omstødelige dispositioner
· Kommentering af anvendte regnskabsprincipper
· Gennemgang af skatte- og momsmæssige forhold.