Køb / salg af virksomhed

Som revisor for virksomheden kender GLB REVISION problemstillingerne - og vi ved, hvilke forhold parterne skal koncentrere sig om, og hvilke faldgruber der findes.

Der er brug for assistance, når man skal vurdere en virksomhed, man har tænkt sig at købe eller sælge. Helt eller delvist. Er alle relevante informationer til stede, er forudsætningerne rigtige, og er konsekvensberegningerne tilstrækkelige?

Salget kan ske til en helt fremmed køber, der har interesse i at købe virksomheden så fordelagtigt som muligt. Det kan også ske til en konkurrent, der ønsker at sætte sig på en større bid af markedet - eller til en større virksomhed, der ønsker at udvide sine forretningsområder - eller måske til en ansat, der ønsker at købe sin arbejdsplads.

Det kan også tænkes, at virksomheden skal overdrages til den næste generation. Fx kan det være tilfældet, at næste generation skal sikres at kunne fortsætte virksomheden efter et evt. uventet dødsfald. Det er derfor ofte en fordel at involvere sin revisor længe før en påtænkt ændring af ejerforholdene, idet planlægningen kan tage år. Alt for mange har måttet erkende, at det ikke kan lade sig gøre at ændre på begivenheder, der er fortid.

Virksomhedsoverdragelse kræver under alle omstændigheder et særdeles godt kendskab til virksomheden, dens marked og produkter, forretningsgrundlag, nøglepersoner, bogholderi og økonomi. Det samme gælder selskabsret, skatteret og arve- og gaveafgiftsregler. I familiehandler er der ofte sammenfaldende interesser mellem sælger og køber, hvorfor myndighedernes interesse for handlernes indhold er skærpet.

Som revisor for virksomheden kender vi problemstillingerne - og vi ved, hvilke forhold parterne skal koncentrere sig om, og hvilke faldgruber der findes.