Andelsbolig- og ejerforeninger

Vi udarbejder og reviderer årsrapporter for ca. 420 andelsbolig- og ejerforeninger.

Med så stort et kundeunderlag har vi gennem årene opbygget en særlig ekspertise og et indgående kendskab til den særlige lovgivning, der er på området, herunder andelskroneberegninger.

Vi er bl.a. revisorer for interesseorganisationen ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation). Desuden underviser vi på deres kurser. Det tætte samarbejde giver os en ekstra god føling med hele området.

Særligt tilbud
Vi tilbyder edb-bogføring med tilhørende kontoplan, specielt beregnet/udviklet til andelsboligforeninger og ejerforeninger. En løsning, der også kan anvendes af de fleste foreninger, der har egen pc-bogføring. Fx kan vi få en fil med foreningens bogføring, som vi herefter kan anvende i forbindelse med vores revision og udarbejdelse af årsrapporten. Det sparer tid og reducerer honoraret.

Forretningsgange
Vi kan tilrettelægge administrative rutiner omkring bogholderi, bogføring af boligafgift samt tilhørende afstemning, prokuraforhold, attestationsforhold m.v.

Rådgivning
Vi følger med i lovgivning på området, og kan derfor tilbyde en kompetent rådgivning.

Honorar
Med så mange opgaver inden for samme felt har vi opbygget systemer, erfaring  og hurtighed, som sikrer mindst muligt tidsforbrug og derrmed en konkurrencestærk pris på revisionshonoraret. Vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi er altid klar til et uforpligtende møde med din forening og et overslag over honoraret.

Årsregnskabsmodel
Andelsboligforeningers årsrapport udarbejdes i henhold til Erhvervsstyrelsens vejledning med enkelte tilføjelser. Du er velkommen til at hente vores modelregnskab for andelsboligforeninger, som ses til højre på denne side. 

Modelregnskab for andelsboligforeninger:

AB_Standard_GLB_2013-14.pdf

100 K