GLB REVISION som arbejdsplads

GLB REVISION er en partnerejet revisions- og rådgivningsvirksomhed med kontorer i København og Køge.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi løser opgaverne på et højt fagligt og professionelt niveau og hvor der aldrig er langt til ledelsen.

Vi lægger vægt på at der skal være plads til, at være "hele mennesker" dvs. at der skal være plads til både familie og fritid udover arbejde og studier. Vi støtter vores medarbejderes faglige og personlige udvikling gennem målrettet uddannelse samt løbende opfølgning på uddannelsen.

Gode fysiske rammer på vores kontorer er vigtige for den enkelte medarbejders trivsel. Vi bestræber os derfor på, at tilgodese medarbejdernes ønsker så vi kan opretholde glade og tilfredse medarbejdere.

Vi har gode ansættelsesvilkår herunder fleksible arbejdstider, feriefridage, pensionsordning, sundhedsforsikring, mulighed for hjemmearbejdsplads, sociale arrangementer mv.