Skat

Aktier i virksomhedsordningen?

6. februar 2019

Muligheder via "særlig pensionsopsparing"

Øboere får skattefradrag

4. februar 2019

Lovforslag om fradrag for befordring og logi til visse øboere

Placering af ledig kapital

28. januar 2019

Pas på når du anvender virksomhedsordningen!

Deleøkonomi

21. december 2018

Nye skatteregler fra og med 2018

Restskat og overskydende skat 2018

21. november 2018

Overblik over reglerne for rentebetaling

Overdragelse af udlejningsejendom

19. november 2018

Nykøbt ejendom solgt til børn og børnebørn med et tab på 30 mio. kr.

Sommerhusudlejning

7. september 2018

Forbedrede regler på vej

Beskatningsgrundlag - fri bil

5. september 2018

Hvad skal der forstås ved "nyvognsprisen", når bilen ikke er helt ny?

Aktiesparekonto

17. august 2018

Lovforslag på vej

Deleøkonomi

7. juni 2018

Bred politisk aftale om mere attraktive vilkår

Skattepligt

11. maj 2018

Ingen ændrede skattepligtsregler inden sommerferien

Lavere skat på arbejdsindkomst

7. maj 2018

Nyt lovforslag om skattelettelser og øgede fradrag

Hvornår er en bil specialindrettet?

2. maj 2018

Ny højesteretsdom om beskatning af fri bil

Ændring af skatteregler

30. april 2018

Folketinget har vedtaget en række væsentlige lovændringer

Ny lovgivning på skatteområdet

12. marts 2018

Vi gennemgår en række lovforslag

Indbetaling på aldersopsparing

19. december 2017

Nye regler på vej

Ekspertskatteordningen

27. november 2017

Lovforslag om ændring af ordningen

Restskat og overskydende skat 2017

24. november 2017

Overblik over reglerne for rentebetaling

Fradrag for lønudgifter

17. november 2017

Nyt lovforslag kan betyde udvidet adgang til at foretage fradrag for lønudgifter

Ændringer på skatteområdet

13. november 2017

Der er indgået politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Erhvervs- og iværksætterudspil

27. september 2017

Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne

Splitleasing

13. september 2017

Vær opmærksom på formalitetskravene!

Regeringens skatteudspil

1. september 2017

Skattelettelser på vej?

Ny lovgivning på skatteområdet

7. juni 2017

Vi giver et kort overblik over tre vedtagne lovforslag

Lovforslaget, der ikke blev til noget

16. maj 2017

Alt ved det gamle for flypendlere

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

28. april 2017

Lovforslag kan rykke ved grænserne!

Flypendleres befordringsfradrag

3. april 2017

Nyt lovforslag åbner for nye muligheder

Personalesommerhus og beskatning

20. marts 2017

Skal en hovedanpartshaver rådighedsbeskattes af et personalesommerhus?

Skattefri kørselsgodtgørelse - krav til lønnens størrelse

20. februar 2017

Udbetalt kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig

Dyre biler på gule plader

19. januar 2017

En specialindrettet "luksusbil" kan være vanskelig at udeholde fra beskatning som fri bil.

Lovindgreb mod visse anpartsprojekter

13. januar 2017

Der er fremsat lovforslag rettet mod de såkaldte 10-mandsprojekter

Skattefri kørselsgodtgørelse 2017

23. november 2016

Lavere satser end i 2016

Parkeringsudgifter betalt af arbejdsgiver

21. november 2016

Skattepligt eller skattefrit?

Nyt på skatteområdet

31. oktober 2016

Skatteministeren har fremsat lovforslag

Medarbejderaktier

24. maj 2016

Nye skatteregler

Intet tabsfradrag, når "leverandøren" går konkurs

13. april 2016

Ny praksis fra Skatterådet

Gunstige regler for medarbejderaktier

5. april 2016

Nyt lovforslag

Grøn BoligJobordning i 2016 og 2017

3. marts 2016

Nye regler for "håndværkerfradrag"

Tjek årsopgørelsen for 2015!

1. marts 2016

Mandag den 14. marts 2016 er SKAT klar med årsopgørelsen

Husker du fradraget?

8. februar 2016

Fradrag for almennyttige donationer

Udlejning af andelslejlighed

27. januar 2016

Udlejning blev ikke anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2015

11. december 2015

Overblik over reglerne for rentebetaling

Beskatning med 110 %

23. november 2015

Ny højesteretsdom

Den "nye" BoligJobordning

10. november 2015

Her er de fradragsberettigede ydelser

Hvornår er julegaven skattefri?

3. november 2015

Visse betingelser skal overholdes

Acontoskat - frivillig indbetaling

30. oktober 2015

Indbetaling kan ske helt frem til 1. februar 2016

Nye rentesatser for selskabsskat

15. september 2015

Ny beregningsmetode

BoligJobordningen er genindført

28. august 2015

Håndværkerfradraget er tilbage!

Håndværkerfradraget genopstår

9. juli 2015

Lovforslag om genindførelse af BoligJobordningen

Ændrede rentesatser for selskabsskat

7. juli 2015

Der er fremsat lovforslag

Arbejdsudleje trods entreprisekontrakt

29. juni 2015

Nye afgørelser fra Skatterådet

Elbiler skal lades op

11. juni 2015

Hvordan beskattes fri elbil?

Bidrag til valgkampen

4. juni 2015

Fradragsberettiget driftsomkostning?

Folketingsvalg 18. juni 2015

3. juni 2015

Bortfald af lovforslag

Rentesatser for selskabsskat

24. april 2015

Lovforslag om ændret beregning af rentesatser

Beskatning af lejligheder i Frankrig

16. april 2015

Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær

Årsopgørelsen for 2014

5. marts 2015

Mandag den 9. marts kan du tjekke årsopgørelsen

Flere firmabiler til rådighed

2. marts 2015

Ingen mængderabat

Acontoskat for selskaber - 2015

16. februar 2015

Overblik over regler og muligheder

Skattefri kørselsgodtgørelse og hovedaktionærer

2. februar 2015

Dokumentationskrav

Indberetning af fradrag

28. januar 2015

Husk at indtaste på TastSelv!

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2014

10. december 2014

Minimer rentebetaling på restskat

Kapitalpension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

14. november 2014

Der er fremsat lovforslag

Parcelhusreglen

7. november 2014

... når huset skifter anvendelse

Julegaver til medarbejderne

29. oktober 2014

Skattefrie julegaver - uændret praksis

Selskaber og acontoskat

20. oktober 2014

Overblik over regler og muligheder

Hvornår er man på rejse?

6. oktober 2014

To idrætskvinder har været i byretten

Virksomhedsordningen

12. september 2014

Værnsreglerne er nu en realitet

Nedsparingskredit og rentefradrag

29. august 2014

Skatterådet godkender fradrag

Overgangsordning på vej

24. juni 2014

Der kan forventes lempelser i det fremsatte lovforslag om ”misbrug” af virksomhedsordningen

"Misbrug" af virksomhedsordningen

11. juni 2014

Lovforslag skal stoppe mulighed for lånefinansieret privatforbrug

Nye krav om indberetning til SKAT

3. juni 2014

Både virksomheder og personer er omfattet af nye indberetningskrav

Billigt bilkøb fra eget selskab

27. maj 2014

Landsretten giver Landsskatteretten medhold

Skatterådet ændrer praksis

15. maj 2014

Godtgørelse efter forskels- og ligebehandlingsloven

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

7. maj 2014

Hvordan er det med skatten?

Fri bil beskatning trods "ren erhvervsmæssig anvendelse"

24. april 2014

Højesteret statuerer beskatning af fri bil!

Årsopgørelse for "mindre erhvervsdrivende"

11. april 2014

Husk at tjekke tallene!

Arbejdsudleje - bindende svar

13. marts 2014

Der blæser mildere vinde

Udlån fra virksomhedsordningen

3. marts 2014

Ny afgørelse fra Skatterådet

Acontoskat for selskaber - 2014

24. februar 2014

Overblik over regler og muligheder

Nu kan håndværkerfradraget indberettes

21. februar 2014

Få fradraget med på årsopgørelsen!

Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikring

3. februar 2014

Nye regler gældende fra og med 2014

Husk fradragene!

24. januar 2014

Indberetning af fradrag til årsopgørelsen for 2013

Udenlandsk indkomst - penge tilbage fra SKAT?

5. januar 2014

En skattefri nytårsgave!

Befordringsfradraget falder

30. december 2013

2014-satserne

Restskat og overskydende skat for indkomståret 2013

27. december 2013

Rentebetaling af restskat

Rentesatser for restskat

4. december 2013

Lovændring på vej!

Mon det er arbejdsudleje?

22. november 2013

Seneste praksis på området "arbejdsudleje"

Julegaven 2013

11. november 2013

Årets julegave til medarbejderne

Digital indberetning til SKAT

31. oktober 2013

Er du klar til digital indberetning og kommunikation?

Selskaber - acontoskat

11. oktober 2013

Indbetaling via Skattekontoen

Specialindrettede gulpladebiler og skat

30. september 2013

Er tømrerens gulpladebil specialindrettet?

Skattekontoen er klar

3. september 2013

Se mere i TastSelv Erhverv

De fejlbehæftede ejendomsvurderinger

27. august 2013

Hvad er konsekvenserne af de forkerte vurderinger?

Skattekonto

21. august 2013

I løbet af august måned får alle virksomheder en konto hos SKAT

Højesteret stadfæster praksis

5. august 2013

Private udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

Permanent outsourcing

28. juni 2013

Ny afgørelse fra Skatterådet

Udlejning af bolig til hovedaktionærs tidligere ægtefælle

17. juni 2013

Ny dom fra Østre Landsret

Køb af bil fra eget selskab

16. maj 2013

Byretsdom giver grønt lys til hovedanpartshavers køb af billig bil fra eget selskab

BoligJobordningen

25. april 2013

Håndværkerfradraget genindføres

Forskudsopgørelser og nye skattekort

22. april 2013

Husk at tjekke SKAT's forslag!

Arbejdsudleje

5. april 2013

Hvornår er arbejdet en integreret del af den danske virksomhed?

Arbejdsudleje og rejsereglerne

12. marts 2013

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

Vækstplan DK

28. februar 2013

Lovændringer på skatte- og afgiftsområdet

Sælgerpantebrev sidestillet med aktionærlån

15. februar 2013

Aktuel afgørelse fra Skatterådet

Ordinær acontoskat for selskaber

8. februar 2013

Overblik over regler og muligheder

Exitbeskatning af aktier

28. januar 2013

De danske regler strider mod EU-retten

Opmagasineret bil

14. januar 2013

Undgå beskatning af fri bil

Dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil

7. januar 2013

Ingen beskatning af værdi af fri bil

Restskat og overskydende skat 2012

18. december 2012

Undgå at betale renter af restskat

Gulpladebiler og dagsbeviser

10. december 2012

Privat anvendelse af fuldt erhvervsmæssig gulpladebil

Befordringsfradraget stiger lidt

27. november 2012

2013-satserne er offentliggjort

Digital betaling

19. november 2012

Byttehandler, modregning og checks

Årets julegave til medarbejderne

12. november 2012

Hvornår er julegaven skattefri?

Betaling af acontoskat

31. oktober 2012

Anden rate af acontoskat for selskaber skal snart betales

Udenlandsk arbejdskraft

26. oktober 2012

Reglerne om arbejdsudleje er ændret

Gulpladebiler

16. oktober 2012

Firmanavn og CVR-nummer

Faktura på 10.000 kr. eller mere

10. oktober 2012

Krav om digital betaling og indberetning

Rejse- og kørselsgodtgørelse - skærpede regler

5. oktober 2012

Omfatter aftaler, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012

Beskatning af aktionærlån

2. oktober 2012

Overblik over de nye regler

Fri bolig - nye regler

20. september 2012

Fra 1. januar 2013 indføres der nye regler for beskatning af fri helårsbolig

Miljøtillæg ved beskatning af fri bil

17. september 2012

Fejl i eksempel fra SKAT

Underskudsfremførsel

28. august 2012

Begrænsninger i modregning af underskud

Skattereformen - lovforslag

15. august 2012

Lovforslagene blev fremsat den 14. august 2012

Solcelleanlæg - med håndværkerfradrag

23. juli 2012

Metodevalg afgør fradragsmulighed

Skattereformen er en realitet

28. juni 2012

Sådan blev hovedindholdet

Håndværkerfradrag - betalingsfrister

18. juni 2012

Mulighed fra fradrag i 2011 selvom regningen er betalt i 2012

Selvangivelse og restskat

14. juni 2012

Fristen for aflevering af selvangivelsen og indbetaling af restskat nærmer sig

Skattereformen

31. maj 2012

Regeringen har fremlagt "Danmark i arbejde - skattereform"

Sort arbejde

9. maj 2012

Lovforslag om indsats mod sort arbejde

BoligJob-ordningen

7. maj 2012

Så kom lovforslaget

Lovforslag om selskabsbeskatning

2. maj 2012

Overblik over de væsentligste nyskabelser

Salg af udlejet lejlighed

27. april 2012

Salg fra selskab til hovedanpartshaver - men til hvilken pris?

Sundhedsforsikringer

16. april 2012

Hvordan er det nu lige med skatten?

Delvis fri telefon

3. april 2012

Beskatning af fri telefon og egenbetaling

Varevogne

29. marts 2012

Momsfradrag og privatbenyttelsesafgift

Arbejde i udlandet

19. marts 2012

Mulighed for nedslag i skatten - men husk 42-dages-reglen!

Entreprisekontrakter

13. marts 2012

Entreprisekontrakt eller leje af arbejdskraft?

Håndværkerfradrag i 2011

5. marts 2012

... selv om regningen først er betalt i 2012

Ulovligt aktionærlån

15. februar 2012

Ny dom bekræfter mangeårig praksis

Acontoskat - selskaber

8. februar 2012

Vi giver et overblik over regler og muligheder

Servicefradrag - nu er der åbnet for indberetning til årsopgørelsen!

1. februar 2012

Læs mere om indberetning til SKAT via TastSelv

Multimedieskatten er afskaffet - og hvad så?

11. januar 2012

Vi opsummerer reglerne her

Restskat 2011

21. december 2011

Renter, procenttillæg og tidsfrister

Indberetning af servicefradrag

12. december 2011

Vejen til servicefradraget går over TastSelv

Beskatning af fri bil

5. december 2011

Hvornår er bilen specialindrettet?

Lovforslag - skat

24. november 2011

Vi omtaler de væsentligste ændringer i hovedtræk her

Frit sommerhus

18. november 2011

En dyr løsning for hovedaktionærer

Multimedieskatten afskaffes

11. november 2011

I stedet indføres beskatning af fri telefon - hvilken betydning får det?

Årets julegave - et oplevelsesbevis?

3. november 2011

Ny afgørelse fra Skatterådet

Afskaffelse af servicefradraget

31. oktober 2011

Nyt tilskud til energirenovering på vej

Beskatning af privat kørsel i specialindrettet bil

18. oktober 2011

Ny kendelse fra Landsskatteretten

Arbejdsudleje og rejseregler

7. oktober 2011

Valg mellem beskatningsformer

Ferieportal og elbiler

22. september 2011

Skattepligtige personalegoder og skattefrihed på grund af bagatelgrænsen

Svømning, fitness og skat

8. september 2011

Skattefrie eller skattepligtige personalegoder?

Pas på med "private" udlån!

30. august 2011

Udlån fra virksomhedsordningen er en hævning

Servicefradrag

10. august 2011

Hvilke udgifter berettiger til fradraget?

Personaleforeninger

28. juni 2011

- med tilskud fra arbejdsgiver

Hvornår er rejsegodtgørelsen skattefri?

20. juni 2011

Ny dom statuerer skattepligt

Selvangivelsesfristen forlænget

10. juni 2011

Pressemeddelelse fra SKAT

Ipad og multimediebeskatning

1. juni 2011

Nyt bindende svar fra Skatterådet

Lovforslag om servicefradrag

27. maj 2011

Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

Kunst og skat

16. maj 2011

Udlodning af kunst fra kunstforening på arbejdspladsen

Leasingbil

9. maj 2011

Beskatningsgrundlag for fri bil ved leasing

Skattefri avis

14. april 2011

Er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri?

Sved på panden

4. april 2011

- og skat på arbejdsgiverbetalt motion

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

22. marts 2011

Julegaver, smågaver og sponsorbilletter

Jubilæumsgave

14. marts 2011

Skattefri eller skattepligtig?

Egen virksomhed?

7. marts 2011

Indskud på etableringskonto eller iværksætterkonto

Frokostordning

1. marts 2011

Skattefrihed for delvis arbejdsgiverbetalt frokost

Acontoskat

24. februar 2011

- og frivillig indbetaling af restskat

Arbejdsgiverbetalt motionsløb

4. februar 2011

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt arbejdsgiverens betaling for medarbejdernes deltagelse i motionsløb er et skattefrit personalegode

Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse

10. januar 2011

Krav til afregningsbilag

Restskat 2010

17. december 2010

Renter og procenttillæg

Boafgift og gaveafgift

8. december 2010

 - vedrørende udenlandske ejendomme

Tandforsikring og bruttotrækordning

18. november 2010

Hvornår opnås der en skattebesparelse?

Franske og spanske ejendomme

15. november 2010

Mulighed for nedsættelse af dansk ejendomsværdiskat

Større fradrag

1. november 2010

Større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Bruttotrækordning

25. oktober 2010

- for midlertidigt ansatte

Vagtlægeordning på arbejdspladsen

22. oktober 2010

Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt vagtlægeordning

Acontoskat for selskaber - og restskat

19. oktober 2010

Hvornår kan det betale sig at foretage frivillig indbetaling af restskat?

Fri helårsbolig

13. september 2010

Sådan fastsættes den skattemæssige værdi

Julegaver til medarbejdere

6. september 2010

Skattepligtig eller skattefri?

Multimedier

27. august 2010

Ægtefæller og multimediebeskatning

Beskatning af fri avis

20. august 2010

Bagatelgrænse og indberetningspligt

Beskatning af kursgevinster

8. juni 2010

Personer beskattes af kursgevinster på obligationer

Fri bolig

27. maj 2010

Bindende svar om værdiansættelse af fri helårsbolig

Kantineordninger - gældende satser

17. maj 2010

Satserne på henholdsvis 15 og 20 kr. kan anvendes i flere situationer

Skattefri kørselsgodtgørelse

3. maj 2010

Strenge dokumentationskrav ved godtgørelse til hovedanpartshaver

Forældrelejligheder

28. april 2010

Praksis omkring salgspris

Kantineordninger

23. marts 2010

Nye retningslinjer fra SKAT

Sommerhusudlejning

16. marts 2010

Lovforslag varsler større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Etableringskonto og iværksætterkonto

16. marts 2010

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

Valg af virksomhedsform

5. marts 2010

Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?

Skattefrie kursgevinster

2. februar 2010

Lovforslag varsler nye tider for beskatning af kursgevinster på obligationer

Firmabil og skat

18. januar 2010

Beskatningsgrundlaget for firmabiler

Restskat og overskydende skat

6. januar 2010

Indkomståret 2009

Indbetaling af restskat for 2009

9. december 2009

Nye regler for indbetaling af restskat

Årets julegave

1. oktober 2009

Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri?

Kursgevinster og -tab

11. september 2009

Vi opsummerer reglerne på området

Aktionær- og ledelseslån

14. august 2009

Uændret skattemæssig håndtering af ulovlige aktionærlån

SP-overvejelser

11. juni 2009

Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning

Afkast af aktier

3. maj 2009

Skattereglerne for afkast af aktier og anparter bliver strammet

Forårspakken

29. april 2009

Der er fremsat lovforslag om ændringer på skatteområdet

Gulpladebiler op til 4 ton

19. marts 2009

Lempeligere regler fra og med 13. marts 2009

SKATs indsatsplan 2009

17. marts 2009

De planlagte kontroller af selvangivelserne for indkomståret 2008

Frankrig og Spanien

26. august 2008

Opsigelse af dobbeltbeskatnings-
overenskomster

Udenlandske ejendomme

21. maj 2008

Bindende svar fra Skatterådet betyder ny praksis for beregning af ejendomsværdiskat

Repræsentationsudgifter

16. maj 2008

Udenlandske forretningsforbindelser

Nyt om gulpladebiler

16. april 2008

Regeringen har indgået aftale med Folketingets øvrige partier om at ændre reglerne for gulpladebiler

Bruttotrækordninger

1. marts 2008

Mange muligheder, men der er visse grænser ...

Restskat over 40.000 kr.

20. december 2007

Betaling af restskat for 2007

Julegaver

5. december 2007

Beskatning af julegave fra arbejdsgiver

Piloter og kabinepersonale

30. oktober 2007

Genoptagelse af skatteansættelser når der er anvendt ID-billetter

Idrætsledere og medhjælpere

23. august 2007

Højere satser for skattefrie godtgørelser

Pensionsbeskatning

2. juli 2007

Rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning

Skatteindgreb

18. juni 2007

CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde

Opkrævning via én skattekonto

23. maj 2007

Forenklet administration af betalinger til og fra told- og skatteforvaltningen

Værdi af fri bil - beregningsgrundlag

8. marts 2007

Landsskatteretten har ændret en tidligere afsagt kendelse

Pendlere fra udkantskommuner

18. december 2006

Ordningen med forhøjet befordringsfradrag er forlænget

Investeringsbeviser

13. november 2006

De nye aktieavanceskatteregler betyder, at alle investeringsbeviser fremover er enten realisationsbeskattede eller lagerbeskattede

Forbedring kontra vedligeholdelse

5. juli 2006

Dom fra Vestre Landsret kan medvirke til at klarlægge praksis

Sikkerhedsstillelse

26. maj 2006

Landsskatteretskendelse om fikseret vederlag i forbindelse med selvskyldnerkaution

Beskatning af ferieboliger

11. maj 2006

Overblik over reglerne for beskatning ved drift og salg af ferieboliger

Udenlandsk firmabil

7. marts 2006

Lovforslag lægger op til afgiftsfri benyttelse af udenlandsk firmabil i Danmark

Restskat

12. december 2005

Planlæg indbetaling af personlig restskat for indkomståret 2005 og undgå procenttillæg

Investering af pensionsmidler

24. oktober 2005

Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier

Medarbejderobligationer

9. juni 2005

Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger

Pensionsmidler

26. maj 2005

Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier

Fri bil

18. april 2005

Et kort overblik over beskatningen af fri bil, som relativt ofte giver anledning til spørgsmål og problemer

Skattefri rejsegodtgørelse

10. marts 2005

Reglerne er grundlæggende ret enkle, men i praksis opstår der ofte tvivl om, hvorvidt der er tale om en rejse, der berettiger til skattefri rejsegodtgørelse

Flytning til Tyrkiet

25. februar 2005

Frankrig har i en årrække været det foretrukne land for danske udlandspensionister. Nu er der kommet fokus på Tyrkiet.

Selvangivelsen 2004

7. februar 2005

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen.

Bidrag til Asien

7. januar 2005

Fradrag for bidrag til hjælpearbejde

Pensionsordninger

27. december 2004

Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet

Acontoskat for selskaber

3. november 2004

Det har i nogle år været meget fordelagtigt for selskaber bevidst at betale for meget i acontoskat, men nu er rentesatserne blevet nedsat.

De nye EU-lande

7. september 2004

En kort gennemgang af beskatning, sociale bidrag og moms i de nye EU-lande

Pensionsbeskatning - nye fradragsregler

2. juli 2004

Nye regler om fradrag for indbetaling på pensionsordninger

Ny offentlig partner

17. juni 2004

Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Gavefradrag

11. juni 2004

Forhøjelse af maksimumfradraget for gaver til almenvelgørende foreninger

Ejerlejlighedsforeninger

27. februar 2004

Beskatning af ejerlejlighedsforeninger og deres medlemmer

Bopæl/arbejde i Danmark og Sverige

20. februar 2004

Artiklen beskriver i hovedtræk reglerne for beskatning og social sikring, når en person bor i Sverige og arbejder i Danmark, eller omvendt.

Skattefri rejsegodtgørelse

16. februar 2004

Arbejdsgivere kan udbetale skattefri rejsegodtgørelse til medarbejdere, der er på rejse. Artiklen omhandler betingelserne herfor.

Selvangivelsen 2003

27. januar 2004

Tiden nærmer sig! Vi opsummerer de vigtigste forhold omkring selvangivelsen.

Pensionsordninger, skatter og afgifter

28. december 2003

Publikation, der beskriver udvalgte pensionsordninger

Fri telefon

27. november 2003

Forhold som lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal være opmærksom på vedrørende fri telefon og dataforbindelse

Skatteaftale mellem Danmark og Sverige

11. november 2003

De respektive skatteministre i Danmark og Sverige har indgået en aftale om ændring af beskatningsretten for privatansatte lønmodtagere, der bor i det ene land og for det meste arbejder i det andet land

Pension i Frankrig

21. oktober 2003

Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig

Generationsskifte

15. oktober 2003

Nye muligheder for optagelse af medarbejdere og andre som medejere

Tab på aktier

7. oktober 2003

Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi

EU-pakken

16. september 2003

Mulige ændringer i dansk skattelovgivning som følge af EU-rettens regler om den fri etableringsret og arbejdskraftens fri bevægelighed

Virksomhedsordningen og bilen

27. august 2003

Er det mest fordelagtigt at placere bilen i eller uden for virksomhedsordningen? Læs her om konsekvenserne af de forskellige alternativer.

Frynsegoder

19. august 2003

Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder

Ejendom i Spanien

6. august 2003

En gennemgang af de generelle beskatningsprincipper for køb og salg af fast ejendom i Spanien.

Genoptagelsesfrister

1. juli 2003

Kortere genoptagelsesfrister af skatte- og afgiftsansættelsen

Fokus på frie goder

22. juni 2003

Kort gennemgang af reglerne omkring beskatning af fri bolig, kost og logi

Nye fristregler

30. april 2003

Kortere frist for skattemyndighederne til at ændre selvangivelsen for lønmodtagere

Ekspertbeskatning

21. februar 2003

25% skat for udenlandske eksperter og forskere

Ophørspension

10. februar 2003

Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlægningsmuligheder.

Selvangivelsen 2002

31. januar 2003

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

Værdi af fri bil

20. december 2002

Sikkerhedsudstyr kan ikke fradrages i beregningsgrundlaget

Ejendomsværdiskatten

16. december 2002

Gennemgang af reglerne for 2003

Personalegoder

10. december 2002

Markante forskelle på beskatningen af personalegoder, alt efter om man er lønmodtager eller erhvervsdrivende

Fri telefon

5. december 2002

Interessant meddelelse fra Told & Skattestyrelsen om værdi af fri telefon og datakommunikation

Udbytteskat

14. november 2002

Et nyt lovforslag varsler ændringer vedrørende indeholdelse af udbytteskat

Forældreudlejning

5. november 2002

En højesteretsdom fastslår, at der er tilstrækkelig hjemmel i lovgivningen til at beskatte forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen

Skattefrie sundhedsbehandlinger

22. oktober 2002

Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser

Personalegoder

3. oktober 2002

En gennemgang af reglerne

Acontoskat for selskaber

10. september 2002

Kort orientering om acontoskatteordningen

Investeringsbeviser

27. august 2002

De skattemæssige konsekvenser ved udlodninger og ved afståelse af investeringsbeviser er forskellige alt afhængig af, hvilken type investeringsforening man investerer i

Flytning til udlandet

18. august 2002

Skattemæssige konsekvenser når man bor og arbejder uden for Danmark

Andelsboligforeninger

12. august 2002

Specielle forhold som er gældende for andelsboligforeninger og andelshavere

Firmabiler på gule plader

8. juli 2002

Nye regler om firmabilbeskatning på gulpladebiler

Nye regler for ejendomsværdiskat

5. juli 2002

Der er indført et loft over ejendomsværdiskatten

Omkostningsdækning i skattesager

3. juli 2002

Fuld godtgørelse til skatteyder i vundne sager

Generationsskifte

1. juli 2002

Lempelser af vilkårene for såkaldt skattemæssig succession

Parcelhusreglen er til debat igen

27. juni 2002

Vestre Landsrets dom understreger, at den faktiske anvendelse er afgørende for skattepligten

Skattefrie sundhedsudgifter

26. juni 2002

Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger er blevet skattefrie for medarbejdere, hvis behandlingen er lægefagligt begrundet

Konkurrenceevnepakken

25. juni 2002

Bedre og enklere regler på skatteområdet

Kunstkøb og hæderspriser

13. juni 2002

Udvidet afskrivningsret for kunstnerrisk udsmykning og fritagelse for beskatning af hæderspriser til kunstnere

Acontoskatteordningen

7. juni 2002

Der er foretaget en række væsentlige justeringer af reglerne om tillægs- og renteberegning i forbindelse med acontoskatteordningen

Ejendomsavance

31. maj 2002

Told- og Skattestyrelsen har udsendt nyt cirkulære

Værdi af fri bil

23. maj 2002

Sikkerhedsudstyr kan udeholdes af beregningsgrundlaget

25%'s ekspertbeskatning

14. maj 2002

Lovforslaget om ændring af kildeskattelovens § 48 E er nu vedtaget

Hjemme-pc ordning

24. april 2002

Lovforslaget om hjemme-pc ordning er vedtaget uden ændringer

Polen, Portugal og Slovenien

23. april 2002

Danmark har indgået nye dobbeltbeskatningsoverenskomster

Skattefrihed ved fremleje

17. april 2002

Større skattefrihed ved udlejning af værelser

Kursgevinst og -tab på realkreditlån

2. april 2002

Lånetypen er afgørende for, om der er skattepligt eller fradragsret

Selvangivelsen

27. marts 2002

Hvornår skal selvangivelsen afleveres, og hvad skal man særligt være opmærksom på?

Acontoskat for selskaber

28. februar 2002

1. rate af acontoskatten skal betales den 20. marts 2002. Vi beskriver her konsekvenserne af at være tilmeldt acontoskatteordningen og af at indbetale frivillig acontoskat den 20. marts 2002.

Beskatning ved danske pensionisters fraflytning til Spanien

14. februar 2002

Danmark kan fortsat ikke beskatte pensionsudbetalinger til personer bosiddende i Spanien. Kun tjenestemandspensioner og kapitalpensioner er undergivet dansk beskatning.

Fri telefon

7. februar 2002

Specielle problemstillinger som både arbejdsgiver og især lønmodtagere skal være opmærksomme på, før der indgås en aftale om helt eller delvist fri telefon

Beskatning ved salg af aktier

3. februar 2002

Gennemgang af de gældende regler for en personlig investor, som ikke er næringsdrivende ved handel med aktier

Skat ved rekonstruktion

30. januar 2002

Artiklen beskriver nogle alternative modeller for rekonstruktion

Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse

27. januar 2002

Artiklen gennemgår en række vigtige forhold i forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser

Selvangivelsen 2001

25. januar 2002

Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel. Erhvervsdrivende skal arbejde lidt mere med tallene.

Fiksering af leje i familieforhold

17. december 2001

Ved Vestre Landsrets dom af 25. september 2001 fandt retten

ikke grundlag for beskatning af fikseret leje

Omgørelse af rentefiksering

16. december 2001

Skatteydere, der før en lovændring i 1998 opkrævede renter af udlån til eget selskab, kan søge om omgørelse

Fradrag for renter i forbindelse med køb af aktier

15. december 2001

Virksomhedsskatteloven har med virkning for 2001 og fremover fået en tilføjelse, der har betydning for personer, der investerer i aktier i ejerdrevne virksomheder

Fradragsret for låneomkostninger, stiftelsesprovision og tinglysningsgbyrer med mere

15. december 2001

Praksis for fradragsret for disse omkostninger har været usikker.På baggrund af en dom og en meddelelse gennemgås praksis

Ejendomsavancebeskatning

14. december 2001

Skatteydere, der har solgt ejendomme med skattepligtig avance i perioden 1993-2000, skal være opmærksomme

Kapitalforklaring - hvornår og hvordan?

14. december 2001

Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Restskat

13. december 2001

for indkomståret 2001

Betaling af restskat

30. november 2001

Hvad er fristen for betaling, når man har forskudt indkomstår?

Internethandel

30. oktober 2001

Særlige skattemæssige problemstillinger ved internethandel

Fraflytning til Frankrig

30. oktober 2001

Beskatning af danske pensioner ved fraflytning til Frankrig

Acontoskatteordningen

30. september 2001

Overblik over tillæg og godtgørelser er nødvendigt, når der skal optimeres