Revision & regnskab

Ny ferielov

26. februar 2019

”Samtidighedsferie” og administrative udfordringer

Bliver kapitalejerlån lovlige?

13. juli 2016

Høringsudkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Vigtige ændringer til årsregnskabsloven

21. maj 2015

Folketinget har vedtaget nye regnskabsregler

Elektronisk regnskabsmateriale

26. januar 2015

Reglerne for opbevaring i udlandet lempes

Opbevaring af regnskabsmateriale uden for Danmark

20. januar 2014

Ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen

Årsrapport på engelsk

7. juni 2013

Lovforslag på vej

Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet

8. april 2013

Bliver Erhvervsstyrelsens praksis justeret?

Ændring af selskabsloven på vej

11. januar 2013

Erhvervsstyrelsen sender forslag i høring

Revision i mindre virksomheder

11. december 2012

Lempelse af revisionspligten

Indsendelse af årsrapport

22. maj 2012

Tiden nærmer sig!

Revisorerklæringen

2. maj 2012

Supplerende oplysninger - er der op og ned på den slags?

Digitale regnskaber

18. april 2011

Årsrapporten skal snart indsendes digitalt

Undersøgelse af ulovlige aktionærlån

5. marts 2011

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT fortsætter undersøgelser

Grønne regnskaber

17. marts 2010

Grønne regnskaber overdrages til Miljøstyrelsen

Fondsrådets regnskabskontrol 2009

23. februar 2010

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

Ingen forhåndserindringer

1. maj 2009

Der udsendes ikke længere erindringsbreve fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Investeringsejendomme

17. april 2009

Notat om værdiansættelse af ejendomme

Fondsrådets regnskabskontrol 2008

14. marts 2009

Fondsrådet har offentliggjort sin årlige redegørelse

Redegørelse for samfundsansvar

18. december 2008

Fremover skal de største danske virksomheder redegøre for deres arbejde med samfundsansvar i deres årsrapport

Ændringer til årsregnskabsloven

10. juni 2008

Endnu en justering af årsregnskabsloven er vedtaget - herunder nye størrelsesgrænser for regnskabsklasserne

Regnskabskontrol 2007

14. november 2007

Seneste afgørelser truffet af Fondsrådet

Børsnoterede virksomheder

15. juni 2007

Opdateret delårsrapportbekendtgørelse

Nettoomsætning

2. maj 2007

Hvordan defineres nettoomsætning?

Aktionærlån

2. april 2007

Revisors undersøgelsespligt og konsekvenser for selskabet og ledelsen

Årsrapporten 2006

24. januar 2007

Årsregnskabsloven - særlige forhold og indsendelsesfrister

Fondsrådets regnskabskontrol

2. januar 2007

Oversigt over overtrædelser af regnskabslovgivningen

Ny revisionspåtegning

20. december 2006

2006-årsrapporterne vil være forsynet med en mere omfattende revisionspåtegning

Revisorkommissionens nye betænkning

17. oktober 2006

Revisorkommissionen har afgivet betænkning - Revisorlovgivning i internationalt perspektiv

IFRS-pause

16. august 2006

Pressemeddelelse fra IASB orienterer om "time-out" i strømmen af nye og ændrede regnskabsstandarder

Revision eller ej

24. marts 2006

Revisionspligten for de mindste selskaber forsvinder

Forenklede regnskabsregler

22. marts 2006

Folketinget har den 21. marts 2006 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven og bogføringsloven

Præsentation af årsrapporten

9. marts 2006

Offentliggørelse af dele af årsrapporten på en cd eller med henvisning til en hjemmeside

Høringsforslag om forenklinger

9. august 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven

Revisorerklæringer

11. juli 2005

Fortrykte revisorerklæringer må ofte tilrettes for at overholde

lovgivning og standarder

Revisortilsynet

24. juni 2005

Revisortilsynet har afgivet sin første offentlige beretning

Indsendelse af årsrapporten

9. maj 2005

Overblik over reglerne om indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

IFRS-bekendtgørelsen

15. januar 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsender bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder

Ekstraordinært udbytte

20. oktober 2004

Siden 1. juli 2004 har danske aktie- og anpartsselskaber haft mulighed

for at udlodde ekstraordinært udbytte

Modernisering af selskabslovene

25. marts 2004

Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget

Årsregnskabsloven

4. februar 2004

Ændringerne til årsregnskabsloven er vedtaget

Ændring af årsregnskabsloven

1. oktober 2003

Den første ændring af årsregnskabsloven af 2001 er formentlig lige på trapperne

Indsendelse af årsrapport

12. maj 2003

Overblik over indsendelsesfrister og sanktioner

Nye regnskabsvejledninger

10. april 2003

FSR's regnskabstekniske udvalg har udsendt to nye regnskabsvejledninger

Erklæringer fra revisorer

2. april 2003

Nye formuleringer af revisionspåtegninger og erklæringer på personlige regnskaber

Miljøforhold i årsrapporten

18. marts 2003

For større virksomheder skal der nu informeres om miljøpåvirkninger samt foranstaltninger til reduktion heraf. Kravet er særlig relevant i miljøtunge virksomheder, men også i andre virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved driften af virksomheden.

Begreber i årsrapporten

20. januar 2003

Ny publikation, der forklarer en række begreber i årsrapporten

Overgangsbekendtgørelsen

31. oktober 2002

Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet

Overgangsregler i årsregnskabsloven

16. oktober 2002

Vi venter fortsat på en overgangsbekendtgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Ledelsespåtegning og ledelsesberetning

7. oktober 2002

Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven

Ny regnskabsvejledning

17. september 2002

Udkast til Regnskabsvejledning for mindre virksomheder - Regnskabsklasse B

Indsendelsesfrister

30. maj 2002

Kalenderårsregnskaberne skal snart indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Her omtales indsendelsesfristerne i den nye årsregnskabslov.

Nye krav om revisionsprotokol

22. marts 2002

Der skal fremover afgives revisionsprotokol såvel ved lovpligtig som ved frivillig revision

Regnskabsvejledninger

19. marts 2002

Fire nye og syv ajourførte regnskabsvejledninger

Digitalt regnskab

11. marts 2002

Mulighed for elektronisk indsendelse af årsregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Årsregnskabslovens § 37

14. januar 2002

Bestemmelsen om dagsværdi er nu trådt i kraft

Ledelsesberetningen

20. december 2001

Omtale af virksomhedens forventede udvikling

Besvigelser

30. oktober 2001

Hvorledes skal virksomhedens ledelse og revisor agere i relation til risikoen for besvigelser?