Rådgivning

Indbetaling på aldersopsparing

19. december 2017

Nye regler på vej

Husk registrering i ejerregisteret

5. juni 2015

Senest 15. juni 2015 skal registreringen være på plads

Julegaven 2013

11. november 2013

Årets julegave til medarbejderne

Digital indberetning til SKAT

31. oktober 2013

Er du klar til digital indberetning og kommunikation?

Iværksætterselskaber

7. oktober 2013

Selskabsstiftelse med 1 kr. i kapital

Digital postkasse

26. september 2013

Inden 1. november 2013 skal virksomheder oprette en digital postkasse

Indbrud i netbanken

25. juli 2013

Hvad nu, hvis virksomheden får indbrud i netbanken?

Ny grænse for kontantbetalinger

10. juli 2013

Hvidvasklovens kontantforbud er ændret til 50.000 kr.

Nye regler for elektroniske fakturaer

7. november 2012

Virkning fra 1. januar 2013

Lovligt eller ulovligt?

28. februar 2012

Hvor går grænsen for lovlige lån til kapitalejere og ledelse?

Arbejdsudleje og rejseregler

7. oktober 2011

Valg mellem beskatningsformer

Boafgift og gaveafgift

8. december 2010

 - vedrørende udenlandske ejendomme

Skærpede regler

10. oktober 2010

Reglerne for registrering i "RUT" skærpes!

Etableringskonto og iværksætterkonto

16. marts 2010

Indskud vedrørende 2009 skal ske senest 15. maj 2010

Valg af virksomhedsform

5. marts 2010

Skal man overføre sin virksomhed fra selskabsregi til personligt regi?

Selskabsloven

2. marts 2010

Bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov i kraft, er offentliggjort

Selvpensioneringskonti

5. februar 2010

Nye muligheder for udbetaling af indestående

Forskelsbehandlingsloven

27. oktober 2009

Alder er ikke gyldig fyringsgrund

Årets julegave

1. oktober 2009

Skal julegaven fra arbejdsgiveren være skattefri?

Næringsbrev

20. juli 2009

Nyt fælles næringsbrev til alle fødevarevirksomheder

Partnerselskaber

12. juni 2009

En overset, men interessant selskabsform

SP-overvejelser

11. juni 2009

Konsekvenser ved indskud på en pensionsordning

SP-bidrag

12. marts 2009

Udbetaling af SP-opsparing i 2009

Modernisering af selskabslovgivningen

28. november 2008

Forventning om væsentlige ændringer til selskabslovgivningen

Ansættelsesbevis

12. september 2008

Virksomheder skal have styr på ansættelseskontrakterne

Begunstigelser i pensions- og forsikringsordninger

10. marts 2008

Ugifte samlevende bliver fremover automatisk "nærmeste pårørende" på hinandens pensioner og forsikringer

Incitamentsaflønning

18. januar 2008

Ny vejledning fra Komitéen for god Selskabsledelse

Julegaver

5. december 2007

Beskatning af julegave fra arbejdsgiver

Nye branchekoder

23. november 2007

Alle danske virksomheder får pr. 1. januar 2008 nye branchekoder

Røgfri miljøer

31. maj 2007

Ny lov om rygeforbud er vedtaget

Ny forældelseslov på vej

21. marts 2007

Der er fremsat lovforslag om forældelse af fordringer

Virksomhedspant

4. december 2005

En ny pantsætningsform kan blive særdeles interessant

Investering af pensionsmidler

24. oktober 2005

Nu kan pensionsmidler anvendes til køb af unoterede aktier

Høringsforslag om forenklinger

9. august 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt forslag til ændringer af årsregnskabsloven, selskabslovene, revisorloven og bogføringsloven

Medarbejderobligationer

9. juni 2005

Huskeliste, når der etableres medarbejderobligationsordninger

Pensionsmidler

26. maj 2005

Det skal nu være muligt at anvende pensionsmidler til køb af unoterede aktier

Pensionsordninger

27. december 2004

Det er nødvendigt og fordelagtigt at foretage pensionsopsparing - artiklen gennemgår nogle problemstillinger på pensionsområdet

Ekstraordinært udbytte

20. oktober 2004

Siden 1. juli 2004 har danske aktie- og anpartsselskaber haft mulighed

for at udlodde ekstraordinært udbytte

Ny offentlig partner

17. juni 2004

Ny arbejdsdeling mellem ToldSkat og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Modernisering af selskabslovene

25. marts 2004

Lovpakken om ændring af selskabslovene er vedtaget i Folketinget

Bopæl/arbejde i Danmark og Sverige

20. februar 2004

Artiklen beskriver i hovedtræk reglerne for beskatning og social sikring, når en person bor i Sverige og arbejder i Danmark, eller omvendt.

Pension i Frankrig

21. oktober 2003

Ny fransk pensionslov betyder mindre favorable forhold for danske pensionister i Frankrig

Tab på aktier

7. oktober 2003

Fradragsreglerne i forbindelse med tab på aktier kan få indflydelse på aktionærens investeringsstrategi

Renteloven

26. marts 2003

På baggrund af et EU-direktiv fra 2000 blev der i 2002 foretaget en række ændringer af renteloven, som alt i alt gør loven mere erhvervsvenlig

Ophørspension

10. februar 2003

Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget. I denne artikel beskriver vi reglerne og anviser nogle planlægningsmuligheder.

Skattefrie sundhedsbehandlinger

22. oktober 2002

Flere situationer med skattefrihed, men der stilles fortsat betingelser

Ansættelsesbeviser og arbejdstid

20. juni 2002

Nye lovkrav bør give anledning til gennemgang af ansættelsesaftaler

Særlig pensionsopsparing

6. juni 2002

Efter en lovændring er den særlige pensionsopsparing nu en reel individuel opsparing

Social sikring

15. maj 2002

Danmark og Sverige har indgået aftale om, at personer, der bor i Sverige, men som præsterer den væsentligste del af deres arbejdsindsats i Danmark for en dansk arbejdsgiver, kan anmode om at blive omfattet af reglerne for dansk social sikring

Efterløn og pension

5. april 2002

Vilkårerne for efterløn er tæt forbundet med arten og omfanget af pensionsordninger

Erhvervsserviceordningen ophører

27. februar 2002

Folketinget har den 26. februar 2002 vedtaget en lov der nedlægger ordningen

Vindmølleejere og efterløn

20. december 2001

Nye regler betyder bedre mulighed for at opnå ret til efterløn

Arbejdsmiljølovgivningen

14. december 2001

Ny certificering giver mulighed for tilskud

Kapitalforklaring - hvornår og hvordan?

14. december 2001

Mindstekravsbekendtgørelsen opstiller en række supplerende krav til det regnskab, der vedlægges selvangivelsen, og som danner grundlag for opgørelsen af den skattepligtige indkomst

Arbejdsmarkedspension

30. november 2001

Firmapensionsordninger skal leve op til eventuelle krav i overenskomster

Mindsterenten er nedsat til 3 procent

22. november 2001

Nedsættelsen har virkning fra 23. november 2001

Arbejdsmiljø og administrative bøder

6. november 2001

Folketinget har besluttet, at Arbejdstilsynet skal give bøder til virksomheder, der begår visse overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen

Firmabiler

3. august 2001

Gennemgang af generelle og specielle problemstillinger